Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Србија и Црна Гора у ЕУРОКОНТРОЛ-у

Четвртак, 07.07.2005.
На састанку Привременог савета Европске организације за безбедност ваздушне пловидбе ЕУРОКОНТРОЛ који је одржан 7. јула 2005. године у Бриселу, Србија и Црна Гора је, након претходно испуњених услова, примљена у чланство те међународне организације.
 
Чланство у ЕУРОКОНТРОЛ-у ствара услове за пуну сарадњу у области сигурности ваздушне пловидбе и за учешће у интегрисаном европском систему за управљање ваздушним саобраћајем.
 

Уз присуство амбасадора Србије и Црне Горе у Краљевини Белгији, учесницима скупа се обратио в.д. генералног директора Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе Будимир Шарановић нагласивши, између осталог, да ће коришћењем унутрашњих ресурса и уз помоћ ове међународне организације бити реализовани планови и програми за пуну имплементацију ваздухопловних стандарда и интеграцију у ваздухопловну породицу Европе. 


Назад на остале вести