Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Специјални састанак генералних директора цивилних ваздухопловстава

Среда, 07.09.2005.
На недавно завршеном Специјалном састанку генералних директора цивилних  ваздухопловстава земаља чланица Европске конференције цивилног ваздухопловства ( ЕКАК) који је одржан у Синаји у Румунији, којем је присуствовао и генерални директор Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе Будимир Шарановић, приоритетно су разматрана питања ваздухопловне сигурности, након неколико удеса који су се догодили током августа месеца. Том приликом је потврђена опредељеност свих земаља чланица за подизање нивоа сигурности цивилног  ваздухопловства у Европи и усвојен је  посебан  Акциони план за његово  унапређење. 
 
У оквиру Акционог плана, који су све земље учеснице укључујући и представнике Европске Комисије и међународних ваздухопловних организација једногласно усвојиле, предвиђено је да надлежне ваздухопловне власти у земљама чланицама повећају контролу превозилаца  како би се обезбедила  потпуна сагласност са постојећим стандардима и процедурама у области сигурности и обезбедила транспарентност и претходна информисаност путника о  идентитету авиокомпаније коју користе. 
 
Такође, иницирано је успостављање заједничких обавезујућих критетијума на основу којих ће се уводити забране летова  компанијама које не испуњавају прописане мере сигурности.
 
Циљ усвојених мера је стално подизање нивоа сигурности и безбедности ваздушног саобраћаја и унапређење  размене информација између ваздухопловних  власти, пре издавања одобрења за летове у земљама ЕКАК-а. 
 
Генерални директори су се обавезали на примену  овог Акционог плана  пре краја године и подржали већ започете ативности Европске комисије у правцу реализације неких од предложених мера, који ће резултирати усвајањем нове регулативе у оквиру законодавног процеса Европске Уније. 
 

Договорено је и да земље ЕКАК-а предузму иницијативу у оквиру Међународне организације цивилног ваздухопловства (ИКАО) за обезбеђење највишег нивоа сигурности  ваздухопловства у свету и промовисање усвојеног приступа у том правцу . “ 


Назад на остале вести