Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 03/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Брисел, 29. јуна 2006. године

Четвртак, 29.06.2006.
Заменик генералног директора Директората цивилног ваyдухопловства Драгољуб Трговчевић потписао је у Бриселу Мултилатерални споразум између Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Исланд, Бивше Југословенске Републике Македоније, Краљевине Норвешке, Републике Србије, Републике Црне Горе, Румуније и Мисије привремене управе Уједињених Нација на Косову о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја (ECAA).
 
Процес преговора око усаглашавања овог споразума са Европском заједницом трајао је више од годину дана уз учешће државних органа Србије, ваздухопловне привреде и свих субјеката на које се Споразум односи.
 
Применом ECAA споразума, након ратификације у Скуштини Републике Србије обезбедиће се побољшање система управљања ваздушним саобраћајем, успостављање и примена јединствених стандарда у области сигурности и безбедности цивилног ваздухопловства, спровођење заједничке политике у области управљања аеродромима, непосредна примена европске ваздухопловне  регулативе, примена  стандарда у погледу заштите корисника, заштите од монополског положаја на тржишту, заштите животне средине избегавање државне помоћи итд.
 
Крајњи циљ је успостављање Заједничког европског ваздухопловног подручја које ће се заснивати на слободном приступу тржишту, слободи оснивања предузећа, подједнаким условима конкуренције слободном приступу тржишту, капацитетима ваздушног саобраћаја, ценама превоза и слободном оснивању компанија (на реципрочној основи) као и потпуна либерализација ваздушног саобраћаја унутар заједничког европског ваздухопловног тржишта.
 
Рокови за потпуну примену ових мера либерализације прецизирају се кроз посебне протоколе о транзиционим периодима, који су придодати основном споразуму и који обухватају специфичне потребе сваке стране уговорнице, укључујући и све прелазне аранжмане и рокове за њихову примену. Дужина транзиционих периода није прецизно дефинисана, већ ће се испуњеност услова сваке стране уговорнице посебно ценити, од чега ће зависити прелазак у наредну фазу.
 
Применом овог споразума наступиће потпуно нове околности у области ваздухопловства и од реалних могућности ваздухопловне привреде и брзине прилагођавања новим условима, зависиће дужина трајања транзиционих периода и опстанак на тржишту.
 
Значај обог споразума је и у чињеници да када он ступи на снагу биће један од кључних елемената политичке и економске интеграције региона Југоисточне Европе у ЕУ. 

Назад на остале вести