Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Летачке дозволе издате у Србији - важеће у целој Европи

Петак, 16.11.2007.
Борд директора ЈАА (Јединствених ваздухопловних власти Европе) је на заједничком састанку 14.11.2007. у Келну прихватио препоруку ЈАА да уврсте Србију у концепт узајамног признавања националних дозвола по стандардима Европске заједнице. Практично националне дозволе биће изједначене са ЈАА регулативом која се односи на дозволе – JAR FCL 1, JAR FCL2, JAR FCL 3.
 
Ова препорука  ЈАА  резултат је огромног рада експератског тима Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије  на усклађивању наших закона са регулативом Европске заједнице. 
Ова информација је објављена на сајту Јединствених ваздухопловних власти

http://www.jaa.nl/licensing/licensing_overview.html. 


Назад на остале вести