Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Летачке дозволе издате у Србији - важеће у целој Европи

Петак, 16.11.2007.
Борд директора ЈАА (Јединствених ваздухопловних власти Европе) је на заједничком састанку 14.11.2007. у Келну прихватио препоруку ЈАА да уврсте Србију у концепт узајамног признавања националних дозвола по стандардима Европске заједнице. Практично националне дозволе биће изједначене са ЈАА регулативом која се односи на дозволе – JAR FCL 1, JAR FCL2, JAR FCL 3.
 
Ова препорука  ЈАА  резултат је огромног рада експератског тима Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије  на усклађивању наших закона са регулативом Европске заједнице. 
Ова информација је објављена на сајту Јединствених ваздухопловних власти

http://www.jaa.nl/licensing/licensing_overview.html. 


Назад на остале вести