Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Извештај о учешћу делегације Републике Србије на Скупштини ICAO-a у Монтреалу од 18. до 28. септембра 2007. године

Среда, 26.12.2007.
Делегација Републике Србије предвођена мр Миланом Моковићем, помоћником министра за инфраструктуру, учествовала је на 36. заседању Скупштине Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO) у Монтреалу од 18. до 28. септембра 2007. године.
 
У раду Скупштине ICAO-а, у својству члана делегације Републике Србије, учествовали су Зорица Радосављевић, директор Сектора за међународну сарадњу и ваздухопловну регулативу Директората цивилног ваздухопловства и Александар Павловић, експерт при ICAO-у.
 
Водећи се искључиво ставовима које је верификовала Влада Републике Србије, државе која је пуноправна чланица Међународне организације цивилног ваздухопловства, делегација Републике Србије учествовала је у раду свих радних тела Скупштине (Правне, Економске и Административне комисије, Извршног и Техничког комитета), где су разматрана најважнија питања из области безбедности и сигурности ваздушног саобраћаја, заштите животне средине, правних аспеката и свеукупне политике ваздушног саобраћаја као других тема из области цивилног ваздухопловства.
 
Делегација Републике Србије се на Скупштини у Монтреалу сусрела и са многим делегацијама других држава. У разговорима је истакнуто да је Република Србија назаобилазни фактор безбедности цивилног ваздухопловства у свету а нарочито у региону. И писмени изрази подршке и захвалност нашој делегацији због учешћа у раду Скупштине, указују на помак у ставовима држава чланица ICAO–a према нашој земљи.
 
Оцењено је да ће 36. заседање Скупштине ICAO-a означити нови правац у области мађународног ваздушног саобраћаја .
 
Политика цивилног ваздухопловства усвојена на овом заседању имаће директан утицај на регулативу, стандарде и препоруке у области безбедности, технике и економику држава чланица ICAO-a и других међународних организација. 

Назад на остале вести