Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Писмо похвале и подршке Европске комисије

Петак, 01.08.2008.
Поводом досадашње успешне примене регулативе Европске уније у Србији, генерални директор за енергетику и саобраћај  у Европској комисији господин Данијел Каљеха , упутио је писмо похвале и подршке генералном директору Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије господину Милану Моковићу.
 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије представља Вам оригинал писма као и  текст писма преведен на српски језик. Преузмите писмо 


Назад на остале вести