Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Писмо похвале и подршке Европске комисије

Петак, 01.08.2008.
Поводом досадашње успешне примене регулативе Европске уније у Србији, генерални директор за енергетику и саобраћај  у Европској комисији господин Данијел Каљеха , упутио је писмо похвале и подршке генералном директору Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије господину Милану Моковићу.
 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије представља Вам оригинал писма као и  текст писма преведен на српски језик. Преузмите писмо 


Назад на остале вести