Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије сертификовао Центар за обуку "AIR SOFIA"

Четвртак, 14.08.2008.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је 6. августа 2008. године издао Уверење о оспособљености Центра за обуку FTO „AIR SOFIA“, са седиштем у главном граду Бугарске, Софији. ДЦВ је издао Уверење у складу са прописима JAR-FCL 1.
 
Наша ваздухопловна власт је на овај начин, уз сагласност ваздухопловних власти Бугарске, преузела процес сертификације и надзора над организацијом за обуку у Бугарској.  


Назад на остале вести