Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије сертификовао Центар за обуку "AIR SOFIA"

Четвртак, 14.08.2008.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је 6. августа 2008. године издао Уверење о оспособљености Центра за обуку FTO „AIR SOFIA“, са седиштем у главном граду Бугарске, Софији. ДЦВ је издао Уверење у складу са прописима JAR-FCL 1.
 
Наша ваздухопловна власт је на овај начин, уз сагласност ваздухопловних власти Бугарске, преузела процес сертификације и надзора над организацијом за обуку у Бугарској.  


Назад на остале вести