Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Одржана седница савета ДЦВ

Уторак, 14.10.2008.
У  Београду је у понедељак, 13. октобра одржана 12. седница  Савета Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, коју је сазвао председник Савета, Министар за инфраструктуру у Влади Србије Милутин Мркоњић.
                 
На седници Савета и на додатним консултацијама представника  Министарсва одбране и Директората  цивилног ваздухопловства Републике Србије  усвојено је следеће:
  1. Правилник о допунама Правилника о ваздухопловно-техничком особљу одржавања ваздухоплова (ЈАR 66)
  2. Правилник о условима за производњу ваздухоплова, мотора, елисе и ваздухопловног производа или њихових делова (JAR 21)
  3. Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота хеликоптера (JAR FCL 2)
  4. Правилник о утврђивању здравствене способности летачког особља (JAR FCL 3)
  5. Правилник о организацији радног времена чланова посаде ваздухоплова
  6. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачуна и висини накнада за услуге које пружа Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
  7. Програм за контролу квалитета мера безбедности у цивилном ваздухопловству и
  8. Програм обуке у области безбедности цивилног ваздухопловства.

Седници су присуствовали, чланови Савета, министри у Влади Србије Милутин Мркоњић, Драган Шутановац, Ивица Дачић и генерални директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Милан Моковић.  

Београд, седница Савета ДЦВ


Назад на остале вести