Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Одржана седница савета ДЦВ

Уторак, 14.10.2008.
У  Београду је у понедељак, 13. октобра одржана 12. седница  Савета Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, коју је сазвао председник Савета, Министар за инфраструктуру у Влади Србије Милутин Мркоњић.
                 
На седници Савета и на додатним консултацијама представника  Министарсва одбране и Директората  цивилног ваздухопловства Републике Србије  усвојено је следеће:
  1. Правилник о допунама Правилника о ваздухопловно-техничком особљу одржавања ваздухоплова (ЈАR 66)
  2. Правилник о условима за производњу ваздухоплова, мотора, елисе и ваздухопловног производа или њихових делова (JAR 21)
  3. Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота хеликоптера (JAR FCL 2)
  4. Правилник о утврђивању здравствене способности летачког особља (JAR FCL 3)
  5. Правилник о организацији радног времена чланова посаде ваздухоплова
  6. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачуна и висини накнада за услуге које пружа Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
  7. Програм за контролу квалитета мера безбедности у цивилном ваздухопловству и
  8. Програм обуке у области безбедности цивилног ваздухопловства.

Седници су присуствовали, чланови Савета, министри у Влади Србије Милутин Мркоњић, Драган Шутановац, Ивица Дачић и генерални директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Милан Моковић.  

Београд, седница Савета ДЦВ


Назад на остале вести