Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Решењем Директората аеродром “Никола Тесла“ од 20. новембра има категорију 3б

Среда, 19.11.2008.
Изјава генералног директора мр Милана Моковића
 
Директорат цивилног ваздухопловства, као ваздухопловна власт у Републици Србији, издао је данас решење Аеродрому „Никола Тесла“ за категорију 3б која подразумева дозволу за коришћење аеродрома у условима магле када је видљивост смањена. Дозвола ступа на снагу после поноћи, односно 20. новембра 2008.године.
 
Категорија 3б подразумева слетање када  je видљивост дуж полетно слетне стазе већа од 75 метара и већа од 150 метара када је у питању полетање авиона. Ове оперативне минимуме Директорат је дефинисао као безбедносну границу у овом тренутку.
 
Током целокупне процедуре у вези са издавањем дозволе за категорију 3б  Директорат цивилног ваздухопловства  се придржавао строго прописаних  међународних правила и водио рачуна пре свега о сигурности и безбедности путника и робе али и о интересима Републике Србије. При том истичем и значајну подршку коју смо све време рада имали и од министра за инфраструктуру.
 
Поштујући домаће и међународне прописе, ЈП "Аеродром Никола Тесла" и Агенцијa за контролу летења Србије и Црне Горе, д.о.о, уложили су изузетне напоре у задњих годину дана, да се  посао коначно приведе крају. Било је потребно, између осталог, уградити додатну опрему, обезбедити додатна средства и припремити сва докумената потребна за међународно признање, реорганизовати службе, урадити обавезна школовања и  обучавања радника.
 
Пратећи рад ЈП "Аеродром Никола Тесла" Београд и Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе, д.о.о, више од десет година, службе Директората цивилног ваздухопловства су коначно могле, такође уз изузетан напор и у временском теснацу међународних рокова,  да у задња четири месеца проверe и одобрe све завршне појединачне фазе уградње категорије 3б, да би аеродром „Никола Тесла“ спреман дочекао прву маглу.
 

Сада са поносом можемо рећи да је аеродром "Никола Тесла" стао раме уз раме са светским аеродромима. 


Назад на остале вести