Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Дозволе ДЦВ–а за област JAR 145 и PART М важеће у целој Европи - одлучено у Паризу

Понедељак, 08.12.2008.
Дозволе које  Директорат цивилног ваздухопловстава издаје организацијама за одржавање ваздухоплова (JAR 145) и за обезбезбеђивање континуиране пловидбености ваздухоплова (PART М), постале су важеће у целој Европи и у већем делу света.
 
На састанку Комитета и Борда ЈАА (Заједничких ваздухопловних власти) одржаном 3. децембра у Паризу, прихваћена је препорука експерата ЕASA- е (Европска агенција за безбедност ваздушне пловидбе), да у  овим областима пловидбености Србија буде уврштена у концепт узајамног признавања националних дозвола по стандардима Европске заједнице. Експерти EASA-е су крајем октобра боравили у Србији и обавили инспекцију у области пловидбености и утврдили да је Директорат цивилног ваздухопловства испунио све услове и  почео примену европских ваздухопловних захтева (JAR-ова ) у тој области.
 
На састанку у Паризу,  Директорат цивилног ваздухопловства, као ваздухопловна власт Србије, похваљен је за убрзан пут којим иде у испуњавању европских стандарда. Оцењено је да је Србија препозната као лидер у региону у области ваздухопловства, а њена ваздухопловна власт као пример  осталим земљама у транзицији,  шта  и како треба чинити.
 
Треба поменути да је у  Извештају Европске комисије за 2007. године, истакнут  значајан напредак српског ваздухопловства а нарочито  резултати Директората цивилног ваздухопловства у процесу хармонизације домаће регулативе са европским захтевима.
 
Подсетимо, у области пловидбености ваздухоплова српско ваздухопловство је до сада стандардизовано у областима дозвола ваздухопловно-техничког особља и школских центара за њихову обуку (ЈАR – 66 и ЈАR–147).
 
Стандардизација  комплетног српског ваздухопловства отпочела је у јуну 2007. године,  посетом експерата ЕASA-е,  а већ у новембру  Борд  ЈАА је  прихватио препоруку ЈАА и ЕASA-е да уврсте Србију у концепт узајамног признавања националних дозвола  по стандардима Европске заједнице – JAR FCL 1, JAR FCL 2 и JAR FCL 3  (летачке дозволе и дозволе  ваздухопловно-медицинских центара)
 
На састанку у Паризу, који је окупио врх европског ваздухопловства, наглашено је да српска ваздухопловна власт континуираним успесима, убрзано отвара себи врата за пуноправно чланство у EASA-и, организацији која окупља земље Европске уније. 

Назад на остале вести