Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Одржана седница Савета Директората

Среда, 25.02.2009.
У Београду је 24. фебруара одржана 14. седница Савета Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, на позив председника Савета министра за инфраструктуру у Влади Србије Милутина Мркоњића.
 
На седници Савета су , између осалог, усвојени  и следећи Правилници:
  • Правилник о измени Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа
  • Правилник о изменама Правилника о организацији радног времена чланова посаде ваздухоплова
  • Правилник о условима за израду и поступку за израду главне листе минималне исправности опреме ваздухоплова и листе минималне исправности опреме ваздухоплова и о поступку њиховог одобравања
  • Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању смерница за реализацију права и обавеза које проистичу из чланства Републике Србије у Организацији међународног цивилног ваздухопловства (ICAO) и Европској организацији за безбедност ваздушне пловидбе (ЕВРОКОНТРОЛ)
  • Правилник о сертификацији и безбедносном надзору над пружаоцима услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о пријављивању догађаја који су значајни за безбедност цивилног ваздухопловства и испитивању угрожавања безбедности
  • Правилник о успостављању и коришћењу система управљања безбедношћу пружалаца услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о процени и умањењу ризика у пружању услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о дозволама контролора летења и центрима за обуку
  • Правилник о здравственим условима за контролоре летења

Седници су поред председника Савета  Милутина Мркоњића, присуствовали чланови Савета, министри у Влади Србије, Ивица Дачић, Драган Шутановац, Дијана Драгутиновић и генерални директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Небојша Старчевић. 


Назад на остале вести