Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Одржана седница Савета Директората

Среда, 25.02.2009.
У Београду је 24. фебруара одржана 14. седница Савета Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, на позив председника Савета министра за инфраструктуру у Влади Србије Милутина Мркоњића.
 
На седници Савета су , између осалог, усвојени  и следећи Правилници:
  • Правилник о измени Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа
  • Правилник о изменама Правилника о организацији радног времена чланова посаде ваздухоплова
  • Правилник о условима за израду и поступку за израду главне листе минималне исправности опреме ваздухоплова и листе минималне исправности опреме ваздухоплова и о поступку њиховог одобравања
  • Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању смерница за реализацију права и обавеза које проистичу из чланства Републике Србије у Организацији међународног цивилног ваздухопловства (ICAO) и Европској организацији за безбедност ваздушне пловидбе (ЕВРОКОНТРОЛ)
  • Правилник о сертификацији и безбедносном надзору над пружаоцима услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о пријављивању догађаја који су значајни за безбедност цивилног ваздухопловства и испитивању угрожавања безбедности
  • Правилник о успостављању и коришћењу система управљања безбедношћу пружалаца услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о процени и умањењу ризика у пружању услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о дозволама контролора летења и центрима за обуку
  • Правилник о здравственим условима за контролоре летења

Седници су поред председника Савета  Милутина Мркоњића, присуствовали чланови Савета, министри у Влади Србије, Ивица Дачић, Драган Шутановац, Дијана Драгутиновић и генерални директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Небојша Старчевић. 


Назад на остале вести