Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

ЕК расписала тендер за безбедносну опрему намењену Србији

Среда, 11.11.2009.
Европска комисија расписала је тендер за набавку опреме која се користи за спровођење безбедносних задатака у цивилном ваздухопловству Републике Србије. 

Набавка опреме део је пројекта техничке помоћи у реализацији ЕСАА Споразума у Републици Србији (Мултилатералног споразума  о заједничком европском ваздухопловном  подручју), којом Европска комисија жели Србији  да омогући ефикасније спровођење споразума, јачање нашег безбедносног система и европског ваздушног простора у целини. 


Назад на остале вести