Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

ЕК расписала тендер за безбедносну опрему намењену Србији

Среда, 11.11.2009.
Европска комисија расписала је тендер за набавку опреме која се користи за спровођење безбедносних задатака у цивилном ваздухопловству Републике Србије. 

Набавка опреме део је пројекта техничке помоћи у реализацији ЕСАА Споразума у Републици Србији (Мултилатералног споразума  о заједничком европском ваздухопловном  подручју), којом Европска комисија жели Србији  да омогући ефикасније спровођење споразума, јачање нашег безбедносног система и европског ваздушног простора у целини. 


Назад на остале вести