Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Европска комисија одобрила програм обуке из области безбедности цивилног ваздухопловства

Среда, 11.11.2009.
У оквиру пројекта техничке помоћи у реализацији ЕСАА Споразума у Републици Србији ( Мултилатералног споразума о заједничком европском ваздухопловном подручју), Европска комисија одобрила је спровођење 10 различитих курсева из области безбедности цивилног ваздухопловтсва. Реализација програма обуке почеће у јануару 2010. године.
 
Обуку ће похађати око 650 полазника и то из Министарства унутрашњих послова, Директората цивилног ваздухопловства, аеродрома и авио-компанија, који раде на примени програма безбедности цивилног ваздухопловства Републике Србије. Циљ обуке је да кадрови различитог профила што ефикасније примене обавезе које проистичу из ECAA Споразума. 

Назад на остале вести