Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Снижена накнада за безбедност на Аеродрому „Никола Тесла“

Четвртак, 03.12.2009.
Аеродром „Никола Тесла“ у Београду обавестио је Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије да је одобрио попуст на цену посебне услуге путницима - накнаде за безбедност. Попуст од 1,20 евра по путнику одобрен је на цену од 4,50 eвра. То значи да ће од 15. децембра 2009. године, када  одлука ступи на снагу, накнада за безбедност износити 3,30 евра по одлазећем путнику у који је укључен и ПДВ. Самим тим  убудуће ће и цена авио карата бити нижа.
 
Директорат цивилног ваздухопловства поздравља ову одлуку Аеродрома „Никола Тесла“ која је у духу општег тренда снижавања цена авио карата у Србији на свим линијама. 

Назад на остале вести