Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Саопштење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

Среда, 30.12.2009.
У понедељак, 28.12.2009. године, нешто после 12ч, у ваздушном простору Републике Србије, дошло је до нарушавања норми за раздвајање између француског ваздухоплова A318 AFR286J, на линији Париз-Софија, и израелског авиона Боинг 777, ELY007, на линији Тел Авив-Њујорк.
 
Контрола летења је о догађају обавестила српске ваздухопловне власти, које су одмах реаговале и обавиле инспекцијску контролу. Ваздухопловни инспектор Директората Цивилног ваздухопловства Републике Србије је увидом у аудио и видео снимак поменутог догађаја, недвосмислено утврдио да је искључиви узрок нарушавања норми раздвајања ваздухоплова, непридржавање инструкција контроле летења од стране посаде француског авиона.
 
Инструкције које су издате од стране радарског контролора летења Центра обласне контроле летења Београд, биле су исправне и потпуно у складу са правилима раздвајања ваздухоплова. Посада француског авиона је чак исправно поновила задату инструкцију за снижавање до висине од 35000 стопа (10.650 метара), али је из непознатих разлога наставила снижавање и испод задате и одобрене висине. Тек након правовремене интервенције радарског контролора летења, посада француског авиона је зауставила снижавање на 34700 стопа (10.559 метара) односно 300 стопа ниже од дозвољеног нивоа, у тренутку када је израелски Боинг био удаљен 3,5 наутичких миља, а на висини од 34000 стопа (10.346 метара).
 

О поменутом догађају, и резултатима анализе, Директорат Цивилног Ваздухопловства је промптно информисао и ваздухопловне власти Израела и Француске, чији су ваздухоплови били учесници. 


Назад на остале вести