Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Уручен SES сертификат

Среда, 28.04.2010.
Генерални директор  Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Небојша Старчевић уручио је председнику УО Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе  (КЛ д.о.о.)   Николи Станкову Сетификат који потврђује  усаглашеност  пружања услуга са захтевима „Јединственог европског неба“ (Single European Sky – SES).
 
Сертификат се односи на следеће услуге које пружа КЛ д.о.о.: Услуге у ваздушном саобраћају (контрола летења, информисање ваздухоплова у лету и узбуњивање); Услуге комуникације, навигације и надзора; Услуге ваздухопловног информисања и Ваздухопловно метеоролошке услуге.
 
Директорат цивилног ваздухопловства (ДЦВ)  као национално надзорно тело овлашћено је за сертификацију пружаоца услуга у ваздушној пловидби – Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе.  За потребе сертификације ДЦВ је спровео обуку запослених и  развио оперативне приручнике за вршење безбедносног надзора, анализирао документацију о пословању КЛ д.о.о. и спровео надзор на локацијама на којима КЛ д.о.о. пружа услуге ваздушне пловидбе.
 
Свечаном уручењу Сертификата у просторијама Директората цивилног ваздухопловства присуствовали су  и  директор Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе Драган Ђуровић, и генерални директор Директората за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине Ђорђе Ратковица.
 
Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе  је са своје стране усагласила пословање са  сетом захтева који проистичу из  SES регулативе, а који се односе на: радне процедуре, споразуме о сарадњи, системе управљања безбедношћу, квалитетом и заштитом и управљање људским ресурсима.
 
Резултат ова два процеса, који су почели у марту 2009. године је издавање сертификата којим се потврђује да  су испуњени захтеви који проистичу из СЕС регулативе за пружање услуга у простору надлежности Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе (простор Републике Србије, државе Црне Горе, 55 одсто горњег ваздушног простора Босне и Херцеговине и део међународних вода Јужног јадрана). 

Назад на остале вести