Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Саопштење

Уторак, 07.09.2010.
На састанку Подкомитета за безбедност у ваздушном саобраћају  одржаном у Београду,  анализиране су, до овог тренутка прикупљене чињенице у вези са  удесом који се догодио у суботу 04.9.2010. у 13.52 часова  по локалном времену, на летелишту „Лисичји Јарак“. У удесу ваздухоплова, позивног знака YU CDL, типа  ЗЛИН 526 ЕФ, погинули су пилот авиона Даворин Павловић и Александра Шиљковић.
 
Према првим резултатима истраге коју спроводи Служба за утврђивање узрока удеса и анализу удеса Директората цивилног ваздухопловства,  константован је низ процедуралних и законских прекршаја одговорних лица, кoји ће бити санционисани после комлетне истраге.
 
Служба за утврђивање узрока удеса и анализу удеса Директората цивилног ваздухопловства интензивно ради на утврђивању узрока удеса и о резултатима истраге ће у што краћем року известити јавност. 

Назад на остале вести