Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Нови Правилници ДЦВ-а

Среда, 06.10.2010.
Обавештавамо Вас да су на снази нови Правилници ДЦВ-а које можете детаљно погледати на страници Регулативе
  1. Правилник о знацима државне припадности, ознаци регистрације и обавезним натписима ваздухоплова
  2. Правилник о ултралаким ваздухопловима
  3. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства
  4. Правилник о измени Правилника о начину обрачуна и висини накнада за услуге које пружа ДЦВ
  5. Правилник о измени Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености 

Назад на остале вести