Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Нови Правилници ДЦВ-а

Среда, 06.10.2010.
Обавештавамо Вас да су на снази нови Правилници ДЦВ-а које можете детаљно погледати на страници Регулативе
  1. Правилник о знацима државне припадности, ознаци регистрације и обавезним натписима ваздухоплова
  2. Правилник о ултралаким ваздухопловима
  3. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства
  4. Правилник о измени Правилника о начину обрачуна и висини накнада за услуге које пружа ДЦВ
  5. Правилник о измени Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености 

Назад на остале вести