Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Директорат цивилног ваздухопловства међу најбољима у Европи у области сертификације пилотских дозвола и центара за њихову обуку, оценио експертски тим ЕASA-e

Понедељак, 11.10.2010.
Експертски тим  Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA - European Aviation Safety Agency) је после петодневне детаљне инспекције рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,од 4. до 9. октобра, оценио да српске ваздухопловне власти  одлично примењују европске стандарде у области сертификације пилотских дозвола, центара за обуку пилота и њихових лекарских уверења. То практично значи да су пилотске дозволе које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, не само признате у читавој Европи већ и изузетно цењене.
 
Према првим, прелиминарним резултатима експерата из Келна, српске ваздухопловне власти су у оквиру ове делатности међу најбољима у Европи, односно међу најбољима у оквиру ЕАSА-e, коју чине ваздухопловне власти земаља чланица Европске уније. Званични и детаљни извештај експерата биће достављен ДЦВ до краја идућег месеца.
 
Поред контроле рада ДЦВ, стручњаци за цивилно ваздухопловство из ЕУ,  проверавали су рад Директората  и на терену,  контролишући докуметацију неколико центара за обуку пилота.
 
Сврха посете експертског тима из Европске уније  била је да се детаљном контролом  рада  Директората  анализира и провери ниво  примене  процедура садржаних у радном аранжману који је 2008. године Директорат цивилног ваздухопловства потписао са Европском агенцијом за сигурност ваздушне пловидбе.
 
Екпертски тим Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја чинили су истакнути европски стручњаци из области пилотских лиценци и ваздухопловне медицине.
 

У Директорату цивилног ваздухопловства до краја октобра биће обављене  још две велике инспекције Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја ради провере примене европских  стандарда у области пловидбености, саобраћајне делатности и програма процене сигурности страних ваздухоплова  SAFA  - Safety Assesment of Foreign Aircraft Programme. 


Назад на остале вести