Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Експертски тимови ЕАСЕ изузетно задовољни Директоратом у области саобраћајне делатности, спровођења САФА програма и пловидбености

Понедељак, 01.11.2010.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије у протекле две недеље од 18. до 29. октобра 2010. године, био је домаћин експертских тимова Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA - European Aviation Safety Agency) .
 
Експерти ЕАСЕ  су у оквиру своје редовне посете  надгледали  Директорат у примени европских стандарда у области саобраћајне делатности и пловидбености од 18. до 22. октобра и програма процене сигурности страних ваздухоплова - САФА програма  (Safety Assesment of Foreign Aircraft Programe) од 25. до 29. октобра.
 
Према  првим прелиминарним резултатима, тимови ЕАСЕ изузетно су задовољни како ДЦВ обавља послеве у овим областима, истакавши  професионализам, ефикасност и добру атмосферу као кључне елементе који су омогућили Директорату да оствари тако добре резултате на овим пољима.
 
Поред контроле рада ДЦВ, стручњаци ЕАСЕ , проверавали су рад Директората и на терену, контролишући документацију  авио- превозилаца и организација из области  одржавања ваздухоплова као и начин спровођење САФА инспекције.
 
Званични извештај експертских тимова ЕАСЕ биће достављен Директорату до краја децембра ове године. 

Подсетимо, експертски тим  Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја је почетком октобра у Директорату проверавао и примену стандарда у области  сертификације пилотских дозвола, центара за обуку пилота и њихових лекарских уверења и оценио да ДЦВ  одлично примењује европске стандарде у тим областима. То практично значи да су  дозволе које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, не само признате у читавој Европи већ и изузетно цењене. 


Назад на остале вести