Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ за 2010. годину (Ваздушни саобраћај)

Уторак, 09.11.2010.
Од марта 2002. године Европска комисија редовно извештава Савет и Парламент о напретку земаља региона западног Балкана. Овај извештај о напретку у великој мери следи исту структуру извештаја из претходних година. Извештај садржи:
 
  • сажет опис односа Србије и Европске уније;
  • анализу стања у Србији у погледу политичких критеријума за чланство;
  • анализу стања у Србији на основу економских критеријума за чланство;
  • оцену способности Србије да спроводи европске стандарде, односно да постепено усклађује своје законодавство и политику са правним тековинама Европске уније (acquis), у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању и приоритетима Европског партнерства.
Овим извештајем обухваћен је период од средине септембра 2009. године до прве половине октобра 2010. године. Напредак се мери на основу донетих одлука, усвојеног законодавства и спроведених мера. По правилу, законодавство или мере који су у припреми или чекају скупштинско одобрење нису узети у обзир. Овакав приступ обезбеђује уједначен поступак у свим извештајима и омогућава објективно оцењивање. Овај извештај се заснива на информацијама које је Комисија сакупила и анализирала. Поред тога, коришћени су многи извори, укључујући прилоге Владе Републике Србије, држава чланица ЕУ, извештаје Европског парламента1 и информације добијене од разних међународних и невладиних организација. Комисија доноси детаљне закључке у вези са Србијом у засебном саопштењу о проширењу2 на основу техничке анализе која је садржана у овом извештају.
 
(Део Извештаја ЕК о напретку Србије за 2010. годину који се односи на ваздушни саобраћај)
 

Добар напредак је остварен у ваздушном саобраћају. Примењују се одредбе Споразума о заједничком Европском ваздухопловном подручју (ЕЦАА) у вези са приступом тржишту а тржиште је отворено за нове превознике. Усвојен је закон о цивилном ваздушном саобраћају који има за циљ примену прве транзиционе фазе ЕЦАА, којим је обухваћен известан број претходно нерешених питања у области безбедности ваздушног саобраћаја, поступања на земљи и безбедности ваздушне пловидбе. Када се ради о управљању ваздушним саобраћајем, Србија и Црна Гора су свој ваздушни простор организовале у функционални ваздушни блок. Међутим, Србија и даље треба да уложи додатне напоре да оконча регулаторно усклађивање са Јединственим европским небом у оквиру Програма примене јединственог европског неба у југоисточној Европи (ИСИС). Неопходно је усвојити законске прописе о Јединственом европском небу, посебно прописе о пружању услуга ваздушне навигације, oрганизацији и коришћењу ваздушног простора и интероперабилности мреже управљања европским ваздушним саобраћајем и уредбу о флексибилној употреби ваздушног простора. Још увек није дошло до раздвајања надлежности за инспекцију и ревизију, као ни до успостављања независног тела за истрагу несрећа у ваздушном саобраћају. Независно тело и даље надгледа систем контроле безбедности. Није дошло до јачања административних капацитета министарства. Уопштено говорећи, Србија је умерено напредовала у области транспорта. Наставило су да се поштују обавезе Привременог споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП). Сада се примењују одредбе ЕЦАА о приступу тржишту. Оквирно законодавство је усвојено за унутрашње пловне путеве и ваздушни саобраћај. Међутим, још увек није усвојено оквирно законодавство за железнице. Неопходно је интензивирати реформу сектора железнице. Неопходно је ојачати административне капацитете за спровођење усвојених законских прописа. Добар напредак је остварен у ваздушном саобраћају. Примењују се одредбе Споразума о заједничком Европском ваздухопловном подручју (ЕЦАА) у вези са приступом тржишту а тржиште је отворено за нове превознике. Усвојен је закон о цивилном ваздушном саобраћају који има за циљ примену прве транзиционе фазе ЕЦАА, којим је обухваћен известан број претходно нерешених питања у области безбедности ваздушног саобраћаја, поступања на земљи и безбедности ваздушне пловидбе. Када се ради о управљању ваздушним саобраћајем, Србија и Црна Гора су свој ваздушни простор организовале у функционални ваздушни блок. Међутим, Србија и даље треба да уложи додатне напоре да оконча регулаторно усклађивање са Јединственим европским небом у оквиру Програма примене јединственог европског неба у југоисточној Европи (ИСИС). Неопходно је усвојити законске прописе о Јединственом европском небу, посебно прописе о пружању услуга ваздушне навигације, oрганизацији и коришћењу ваздушног простора и интероперабилности мреже управљања европским ваздушним саобраћајем и уредбу о флексибилној употреби ваздушног простора. Још увек није дошло до раздвајања надлежности за инспекцију и ревизију, као ни до успостављања независног тела за истрагу несрећа у ваздушном саобраћају. Независно тело и даље надгледа систем контроле безбедности. Није дошло до јачања административних капацитета министарства. Уопштено говорећи, Србија је умерено напредовала у области транспорта. Наставило су да се поштују обавезе Привременог споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП). Сада се примењују одредбе ЕЦАА о приступу тржишту. Оквирно законодавство је усвојено за унутрашње пловне путеве и ваздушни саобраћај. 


Назад на остале вести