Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

У Београду одржана 5. Конференција заједничког комитета ЕСАА

Петак, 17.12.2010.
Министарсво за инфраструктуру и Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, били су домаћини  5. Конференције  заједничког комитета EСAA - Мултилатералног споразума о заједничком ваздухопловном подручју Европе (ЕCАА - European Common Aviation Arеa) који чини 36 земаља потписница овог споразума. 
На скупу, први пут организованом у Србији, било је присутно више од четрдесет делегата изЕвропе, односно представника  ваздухопловних власти из двадесет земаља потписница EСAA споразума.
 
Конференцију је отворио државни секретар за ваздушни саобраћај у  Министарству за инфраструктуру Миодраг Миљковић.
 
Србија је напредовала у примени  ЕСАА споразума односно у  либерализацији авиосаобраћаја, што је један од услова за улазак земље у Европску унију, изјавио је  државни секретар за ваздушни саобраћај Миодраг Миљковић, на отварању скупа.
 
Миљковић је рекао  да је Србија у септембру имала контролу експерата Европске комисије, која се односила на  примену ЕСАА и да још није стигао извештај који ће показати да је Србија испунила све обавезе из прве фазе тог  споразума, као и да смо већ испунили већину захтева из друге фазе.
"Разлика између прве и друге фазе је у слободама које се добијају - у првој фази се доказује да имамо регулативу у вези са споразумом, а када испунимо другу фазу то значи да смо све те прописе и применили у области безбедности, контоле летења, аеродрома и другог", објаснио је он.
 
Миљковић је казао да су због примене тог споразума у Србију дошле нискотарифне авиокомпаније, које су повећале број летова и снизиле цене карата.
Он је објаснио да Споразум о отвореном небу до сада још није ратификовало неколико земаља чланице ЕУ, међу којима су на пример Грчка и Немачка, што је услов за почетак формалне примене тог споразума, који административно већ примењују све потписнице.
"Главна ствар за Србију ће бити како су у септембру оценили усаглашеност нашег новог Закона о ваздушном саобраћају са споразумом и колико ће на њихову коначну одлуку утицати неколико ствари које Србија у овом тренутку није могла да усагласи", додао је Миљковић.
 
Шеф Сектора за међународне односе у Европској комисији за транспорт и тржиште  Филип Бургел Верне истакао је да ЕСАА представља кључни елемент европске политике Уније према земљама југоисточне Европе, у циљу повећања тржишта.
Он је казао да је у земљама тог региона у последњих пет година повећан авиосаобраћај за 12 одсто, као и да је само у Београду присутно више од 30 авиопревозника.
 
Директор Директората  цивилног ваздухопловства Републике Србије Небојша Старчевић истакао је да је наша земља остварила  позитивне резултате у примени  споразума, а нарочито  ступањем на снагу новог Закона о ваздушном саобраћају    20. октобра ове године.
 
На годишњем скупу Заједничког комитета ЕСАА, чула су се запажања и очекивања представника ваздухопловних власти из многих еврпских земаља о начину и динамици спровођења овог споразума . Представници Европске комисије представили су укупне резултате до којих су дошли после провера у свих 36 земаља потписница Мултилатералног споразума. Према њиховом мишљењу, спровођење споразума одвија се по плану и по предвиђеним фазама. 
На крају састанка, договорено је да се следеће године у Будимпешти одржи 6. Конференција заједничког комитета ЕСАА.
 
Подсетимо, Европска унија  је  пројекат  о заједничком ваздухопловном подручју Европе почела 2004.године. Његова суштина је да европски ваздушни простор брише националне границе, јер је пре тога, издељеност ваздушног простора имала негативан утицај на ефикасност авиосаобраћаја - авиокомпаније троше више горива, али и време, пошто морају да прођу низ контрола да би стигле то жељене дестинација. ЕСАА споразум, постепено у већини земаља потписница, омогућава  слободан приступ ваздухопловном тржишту , а либерализација тржишта, као резултат споразума, омогућава ниже цене карата и већи избор авиопревозника.
 

Србија је Мултилатерални споразум о заједничком ваздухопловном подручју Европе потписала 2006. године са ЕУ, земљама западног Балкана, Исландом и Норвешком, а српски парламент га је ратификовао 13. маја 2009.године. 


Назад на остале вести