Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Србија међу првим земљама у свету приступила припреми Националног програма за безбедност у цивилном ваздушном саобраћају

Понедељак, 21.03.2011.
У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије данас је представљен план примене Националног програма за безбедност у цивилном ваздухопловству.
 
Састанку су присуствовали представници Министарства за инфраструктуру и Директората цивилног ваздухопловства.
 
План примене Националног програма за безбедност чине системске мере односно стандарди за успостављање вишег нивоа безбедности и минимизирање ризика у цивилном ваздухопловству.
Стандарде  је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ИKАО) и они тек треба да буду усвојени у Европској агенцији за безбедност цивилног ваздушног саобраћаја (ЕАСА) односно у  Европској унији.
 
Стручњаци  Директората у сарадњи са колегама из Министарства за инфраструктуру дефинисали су три фазе имлементације програма које би требало спровести од 2011.- 2015. године. Дефинисана су задужења и обавезе учесника у изради и спровођењу програма и дати рокови за њихову реализацију.
 
Приступивши изради плана програма средином 2010. године, Србија се нашла међу десет земаља света које су активно започеле примену мера које подижу ниво националне безбедности у цивилном ваздухопловству.
 
Државни секретар у Министарству за инфраструктуру Миодраг Миљковић нагласио је да је Србија у потпуности спремна да овај изузетно важан и озбиљан посао заврши у договореном року. Изузетно добра сарадња Министарства за инфраструктуру и Директората цивилног ваздухопловства резултирала је квалитетним акционим планом који ће, како је нагласио, бити представљен на првој седници Подкомитета за безбедност ваздушног саобраћаја. 

Доношење Националног програма безбедности у цивилном ваздушном саобраћају, према Миљковићевим речима, сврстаће Србију међу најнапредније земље у Европи и свету када је реч о цивилном ваздухопловству и допринети да се осим подизања нивоа безбедности у Србији, успостави виши ниво безбедности и на глобалном нивоу. 


Назад на остале вести