Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Србија међу првим земљама у свету приступила припреми Националног програма за безбедност у цивилном ваздушном саобраћају

Понедељак, 21.03.2011.
У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије данас је представљен план примене Националног програма за безбедност у цивилном ваздухопловству.
 
Састанку су присуствовали представници Министарства за инфраструктуру и Директората цивилног ваздухопловства.
 
План примене Националног програма за безбедност чине системске мере односно стандарди за успостављање вишег нивоа безбедности и минимизирање ризика у цивилном ваздухопловству.
Стандарде  је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ИKАО) и они тек треба да буду усвојени у Европској агенцији за безбедност цивилног ваздушног саобраћаја (ЕАСА) односно у  Европској унији.
 
Стручњаци  Директората у сарадњи са колегама из Министарства за инфраструктуру дефинисали су три фазе имлементације програма које би требало спровести од 2011.- 2015. године. Дефинисана су задужења и обавезе учесника у изради и спровођењу програма и дати рокови за њихову реализацију.
 
Приступивши изради плана програма средином 2010. године, Србија се нашла међу десет земаља света које су активно започеле примену мера које подижу ниво националне безбедности у цивилном ваздухопловству.
 
Државни секретар у Министарству за инфраструктуру Миодраг Миљковић нагласио је да је Србија у потпуности спремна да овај изузетно важан и озбиљан посао заврши у договореном року. Изузетно добра сарадња Министарства за инфраструктуру и Директората цивилног ваздухопловства резултирала је квалитетним акционим планом који ће, како је нагласио, бити представљен на првој седници Подкомитета за безбедност ваздушног саобраћаја. 

Доношење Националног програма безбедности у цивилном ваздушном саобраћају, према Миљковићевим речима, сврстаће Србију међу најнапредније земље у Европи и свету када је реч о цивилном ваздухопловству и допринети да се осим подизања нивоа безбедности у Србији, успостави виши ниво безбедности и на глобалном нивоу. 


Назад на остале вести