Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Интензивиран надзор спортских аеродрома и аеро клубова

Четвртак, 14.04.2011.
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије је на седници одржаној 14. априла разматрао питање учесталих инцидената лаких авиона, изазваних људском грешком и непоштовањем ваздухопловних прописа, процедура и стандарда.
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије појачаће контроле спортских аеродрома и вадухопловних клубова, тако што ће стручни тимови инспектора интензивирати надзор над њима, нарочито током летачких дана и викенда.
 
Директорат ће обављати надзор у ваздушном саобраћају у сарадњи са Министарством унутрашњих послова  и Агенцијом за контролу летења.
 
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије истакао је да је неопходно придржавање законом прописаних мера безбедности свих учесника у ваздухопловним активностима.
 
Седници Управног одбора ДЦВ присуствовали су министри инфраструктуре, одбране, унутрашњих послова и животне средине Милутин Мркоњић, Драган 

Шутановац, Ивица Дачић и Оливер Дулић и директор Директората Небојша Старчевић. 


Назад на остале вести