Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Интензивиран надзор спортских аеродрома и аеро клубова

Четвртак, 14.04.2011.
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије је на седници одржаној 14. априла разматрао питање учесталих инцидената лаких авиона, изазваних људском грешком и непоштовањем ваздухопловних прописа, процедура и стандарда.
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије појачаће контроле спортских аеродрома и вадухопловних клубова, тако што ће стручни тимови инспектора интензивирати надзор над њима, нарочито током летачких дана и викенда.
 
Директорат ће обављати надзор у ваздушном саобраћају у сарадњи са Министарством унутрашњих послова  и Агенцијом за контролу летења.
 
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије истакао је да је неопходно придржавање законом прописаних мера безбедности свих учесника у ваздухопловним активностима.
 
Седници Управног одбора ДЦВ присуствовали су министри инфраструктуре, одбране, унутрашњих послова и животне средине Милутин Мркоњић, Драган 

Шутановац, Ивица Дачић и Оливер Дулић и директор Директората Небојша Старчевић. 


Назад на остале вести