Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

УПОЗОРЕЊЕ

Четвртак, 04.08.2011.
ПРЕ ОБУКЕ ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СУ ШКОЛЕ СЕРТИФИКОВАНЕ У ДИРЕКТОРАТУ
 
У последње време примећено је да се поједина предузећа и аеро клубови, у средствима јавног  информисања и на интернет презентацијама, рекламирају  нудећи разне услуге за које нису званично оспособљени, овлашћени или сертификовани. Нуде се, између осталих, услуге за обуку ваздухопловног особља, авио-такси превоз, панорамско летење, пружање услуга из ваздуха и друго
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, као орган надлежан за сертификацију ваздухопловних субјеката и надзор над њиховим радом, упозорава све потенцијалне кориснике оваквих услуга, да пре уласка у било какве финансијске аранжмане, провере  валидност сертификата и овлашћења која овакве организације поседују.
 
Информације о свим овлашћеним организацијама могу да се добију у  Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, Булевар Зорана Ђинђића 144, 11070 Београд, телефон (011) 2927 169, 2927 173, на е-адреси dgca@cad.gov.rs или на  интернет страници www.cad.gov.rs 

Назад на остале вести