Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

УПОЗОРЕЊЕ

Четвртак, 04.08.2011.
ПРЕ ОБУКЕ ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СУ ШКОЛЕ СЕРТИФИКОВАНЕ У ДИРЕКТОРАТУ
 
У последње време примећено је да се поједина предузећа и аеро клубови, у средствима јавног  информисања и на интернет презентацијама, рекламирају  нудећи разне услуге за које нису званично оспособљени, овлашћени или сертификовани. Нуде се, између осталих, услуге за обуку ваздухопловног особља, авио-такси превоз, панорамско летење, пружање услуга из ваздуха и друго
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, као орган надлежан за сертификацију ваздухопловних субјеката и надзор над њиховим радом, упозорава све потенцијалне кориснике оваквих услуга, да пре уласка у било какве финансијске аранжмане, провере  валидност сертификата и овлашћења која овакве организације поседују.
 
Информације о свим овлашћеним организацијама могу да се добију у  Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, Булевар Зорана Ђинђића 144, 11070 Београд, телефон (011) 2927 169, 2927 173, на е-адреси dgca@cad.gov.rs или на  интернет страници www.cad.gov.rs 

Назад на остале вести