Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ У ОБЛАСТИ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА

Петак, 30.09.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије био је организатор дводневне Регионалне конференције о прекограничној сарадњи у цивилном ваздухопловству у области трагања и спасавања, која је одржана  од 27- 29. септембра,  у Аранђеловцу.
 
Циљ конференције био је  да укаже на потребу и значај регионалног прекограничног  повезивања ради брзог координисања активности у  трагању за ваздухопловом и спасавању људи, после удеса цивилних ваздухоплова. Регионално повезивање у таквим ситуацијама је и препорука Међународне организације цивилног ваздухопловства садржана у Анексу 12.  
Скупу који је први пут организован  на ову тему у региону, поред организатора ваздухопловних власти Србије,  присуствовали су челни људи светских ваздухопловних организација (ЕКАК-а, ИКАО-а, ЕУРОКОНТРОЛ-а, ИТМЦЦ-а, ЦСП-а), ваздухопловних власти Мађарске,  Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Бугарске, Румуније, Словеније, УНМИК-а и представници Војске Србије и полиције.
 
Том приликом, представници ваздухопловних власти земаља региона, потписали су заједничку изјаву о  регионалној прекограничној сарадњи у области трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству. 


Назад на остале вести