Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ У ОБЛАСТИ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА

Петак, 30.09.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије био је организатор дводневне Регионалне конференције о прекограничној сарадњи у цивилном ваздухопловству у области трагања и спасавања, која је одржана  од 27- 29. септембра,  у Аранђеловцу.
 
Циљ конференције био је  да укаже на потребу и значај регионалног прекограничног  повезивања ради брзог координисања активности у  трагању за ваздухопловом и спасавању људи, после удеса цивилних ваздухоплова. Регионално повезивање у таквим ситуацијама је и препорука Међународне организације цивилног ваздухопловства садржана у Анексу 12.  
Скупу који је први пут организован  на ову тему у региону, поред организатора ваздухопловних власти Србије,  присуствовали су челни људи светских ваздухопловних организација (ЕКАК-а, ИКАО-а, ЕУРОКОНТРОЛ-а, ИТМЦЦ-а, ЦСП-а), ваздухопловних власти Мађарске,  Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Бугарске, Румуније, Словеније, УНМИК-а и представници Војске Србије и полиције.
 
Том приликом, представници ваздухопловних власти земаља региона, потписали су заједничку изјаву о  регионалној прекограничној сарадњи у области трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству. 


Назад на остале вести