Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Помозите да се препознају опасности и унапреди безбедност ваздухопловства

Петак, 21.10.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије омогућио је свим путницима и запосленима у ваздушном саобраћају, да добровољно и анонимно пријављују догађаје за које сматрају да представљају потенцијалну опасност или угрожавају безбедност цивилног ваздухопловства.
 
Штампани формулари за пријављивње догађаја постављени су данас на  домаћем међународном аеродрому“ Никола Тесла“ док су формулари у електронском облику грађанима доступни, већ пар месеци, на сајту Директората :  http://www.cad.gov.rs/prijava_forma.php
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије прва је ваздухопловна власт у региону која је прихватила ову препоруку Европске комисије за транспорт, јер жели да свим путницима пружи могућност да и сами учествују у процесу унапређења безбедности цивилног ваздухопловства.
 
Истраживање, откривање узрока опасности или угрожавањe безбедности нема за циљ утврђивање  прекршајне, дисциплинске, грађанско-правне или неке друге одговорности.
Све информације о подносиоцу пријаве сматрају се поверљивим и неће бити прослеђене другом лицу. Информацијама ће располагати и проверавати  их искључиво надлежни у Директорату,  осим на захтев правосудних органа Републике Србије.
 
Добровољно пријављивање догађаја само један од модела који ће допринети још већем степену сигурности и безбедности српског ваздухопловства које је Европска комисија већ оценила високом оценом. Директорат цивилног ваздухопловства  константно ради на усвајању најновијих сазнања из области безбедности и примени европских стандарда у тој области.  
 
Иначе, овај начин добијања информације о потенцијалним опасностима у цивилном ваздухопловству од путника и запослених у ваздухопловству, већ се  примењује у земљама Европске уније а од скоро је препоручен  и Србији. 

Целокупна  транспортна политика у ваздушном саобраћају  Европе, окренута је путнику који је у свим њеним сегментима  у центру пажње. 


Назад на остале вести