Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

ДЦВ и Град Београд потписали Протокол о пословно-техничкој сарадњи

Петак, 25.11.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Град Београд, потписали су данас Протокол о пословно-техничкој сарадњи.
 
Овим документом биће омогућено решавање вишедеценијског проблема становника насеља Радиофар у Сурчину, који су изградили стамбене објекте у непосредном окружењу аеродрома „ Никола Тесла“, и захтевали од градске власти да реши статус њихових објеката.
 
С обзиром да се ради о заштићеној зони аеродрома, није постојала могућност издавања грађевинских и употребних дозвола, како у редовној процедури тако и у поступку легализације.
 
На основу протокола, грађани сурчинског насеља Радиофар, чији се објекти налазе у подручју изван границе забрањене зоне за градњу дефинисане координатама 1- 26 дефинисане у графичком прилогу, за које су  уредно поднели  захтеве за легализацију  градском Секретаријату за послове легализације објеката, моћи ће да од Директората цивилног ваздухопловства добију документ – сагласност, да објекти не утичу на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја.
 
Директорат ће ослободити плаћања накнаде све подносиоце захтева за које Секретаријат, односно Одсек за грађевинске и комуналне послове градске општине Сурчин, упути поднесак ради прибављања сагласности у року од једне године, од дана потписивања протокола.
 
Иначе, насеље Радиофар, смештено је у непосредној близини контролног торња на аеродрому“ Никола Тесла“. Настало је пре тридесетак година и од некадашњег викенд насеља, постало је за велики број људи стално место становања. 


Назад на остале вести