Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

ДЦВ и Град Београд потписали Протокол о пословно-техничкој сарадњи

Петак, 25.11.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Град Београд, потписали су данас Протокол о пословно-техничкој сарадњи.
 
Овим документом биће омогућено решавање вишедеценијског проблема становника насеља Радиофар у Сурчину, који су изградили стамбене објекте у непосредном окружењу аеродрома „ Никола Тесла“, и захтевали од градске власти да реши статус њихових објеката.
 
С обзиром да се ради о заштићеној зони аеродрома, није постојала могућност издавања грађевинских и употребних дозвола, како у редовној процедури тако и у поступку легализације.
 
На основу протокола, грађани сурчинског насеља Радиофар, чији се објекти налазе у подручју изван границе забрањене зоне за градњу дефинисане координатама 1- 26 дефинисане у графичком прилогу, за које су  уредно поднели  захтеве за легализацију  градском Секретаријату за послове легализације објеката, моћи ће да од Директората цивилног ваздухопловства добију документ – сагласност, да објекти не утичу на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја.
 
Директорат ће ослободити плаћања накнаде све подносиоце захтева за које Секретаријат, односно Одсек за грађевинске и комуналне послове градске општине Сурчин, упути поднесак ради прибављања сагласности у року од једне године, од дана потписивања протокола.
 
Иначе, насеље Радиофар, смештено је у непосредној близини контролног торња на аеродрому“ Никола Тесла“. Настало је пре тридесетак година и од некадашњег викенд насеља, постало је за велики број људи стално место становања. 


Назад на остале вести