Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

ДЦВ и Град Београд потписали Протокол о пословно-техничкој сарадњи

Петак, 25.11.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Град Београд, потписали су данас Протокол о пословно-техничкој сарадњи.
 
Овим документом биће омогућено решавање вишедеценијског проблема становника насеља Радиофар у Сурчину, који су изградили стамбене објекте у непосредном окружењу аеродрома „ Никола Тесла“, и захтевали од градске власти да реши статус њихових објеката.
 
С обзиром да се ради о заштићеној зони аеродрома, није постојала могућност издавања грађевинских и употребних дозвола, како у редовној процедури тако и у поступку легализације.
 
На основу протокола, грађани сурчинског насеља Радиофар, чији се објекти налазе у подручју изван границе забрањене зоне за градњу дефинисане координатама 1- 26 дефинисане у графичком прилогу, за које су  уредно поднели  захтеве за легализацију  градском Секретаријату за послове легализације објеката, моћи ће да од Директората цивилног ваздухопловства добију документ – сагласност, да објекти не утичу на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја.
 
Директорат ће ослободити плаћања накнаде све подносиоце захтева за које Секретаријат, односно Одсек за грађевинске и комуналне послове градске општине Сурчин, упути поднесак ради прибављања сагласности у року од једне године, од дана потписивања протокола.
 
Иначе, насеље Радиофар, смештено је у непосредној близини контролног торња на аеродрому“ Никола Тесла“. Настало је пре тридесетак година и од некадашњег викенд насеља, постало је за велики број људи стално место становања. 


Назад на остале вести