Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

На снази Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају

Среда, 30.11.2011.
Од 29.новембра 2011. године на снази је Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају (“Сл. гласник РС”, број 87/2011 ).
 
Овим законом уређују се облигациони односи у ваздушном саобраћају који се односе на уговоре о превозу путника, пртљага и ствари; уговоре о обављању других комерцијалних делатности у ваздушном саобраћају; уговоре о закупу ваздухоплова; уговоре о осигурању у ваздушном саобраћају, као и на односе који настају у случају штете коју ваздухоплов у лету причини трећим лицима и стварима на земљи.
 
Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, уређују се  такође, својинско-правни односи на ваздухоплову као што су својина и заложно право на ваздухоплову, поступак извршења и обезбеђења на ваздухоплову, као и надлежност судова у погледу извршења и обезбеђења.
 
Истачемо да се овим законом преузмају европски прописи којима се посебно уређују права путника код ускраћивања укрцавања, отказивања летова и кашњења летова, одговорност авио-превозилаца у ваздушном превозу према путницима и њиховом пртљагу, права лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу у авио-превозу.
 
Такође, одређује се орган који је надлежан за надзор над извршењем тих прописа и прописују правичне, транспарентне и одвраћајуће санкције за кршење његових одредаба.
 

Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају 


Назад на остале вести