Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

На снази Уредба о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење

Петак, 02.12.2011.
Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење, коју је 17. марта 2011. године усвојила Влада Републике Србије, почела је да се примењује  01. децембра 2011. године.
 
У складу са класификацијом ваздушног простора коју је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO), класификован је ваздушни простор Републике Србије испод нивоа лета 195. Уредбом се у ваздушном простору Републике Србије примењују класе C, D и G са следећим областима примене:
  • Класа С примењује се од 450 м (1500 ft) изнад терена до нивоа лета 195, изузев у контролисаним зонама (CTR).
  • Класа D примењује се у свим контролисаним зонама (CTR).
  • Класа G примењује се до 450 м (1500 ft) изнад терена, изузев у  контролисаним зонама (CTR).
С обзиром на либерализацију доњег дела ваздушног простора (испод нивоа лета 195 ), очекује се повећање броја ваздухопловних операција.
Због тога,  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије , од 01. децембра 2011. године односно од  дана ступања на снагу Уредбе, почиње да  примењује најригорозније контроле, мере и санкционисање потенцијалних нарушилаца ваздухопловних прописа, укључујући и подношење кривичних пријава по члану 291 Кривичног закона РС , који се односи на угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја.
 
Текст  Уредбе о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење можете погледати на страници:  Регулатива (под редним бројем 15). 

Назад на остале вести