Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

На снази Уредба о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење

Петак, 02.12.2011.
Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење, коју је 17. марта 2011. године усвојила Влада Републике Србије, почела је да се примењује  01. децембра 2011. године.
 
У складу са класификацијом ваздушног простора коју је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO), класификован је ваздушни простор Републике Србије испод нивоа лета 195. Уредбом се у ваздушном простору Републике Србије примењују класе C, D и G са следећим областима примене:
  • Класа С примењује се од 450 м (1500 ft) изнад терена до нивоа лета 195, изузев у контролисаним зонама (CTR).
  • Класа D примењује се у свим контролисаним зонама (CTR).
  • Класа G примењује се до 450 м (1500 ft) изнад терена, изузев у  контролисаним зонама (CTR).
С обзиром на либерализацију доњег дела ваздушног простора (испод нивоа лета 195 ), очекује се повећање броја ваздухопловних операција.
Због тога,  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије , од 01. децембра 2011. године односно од  дана ступања на снагу Уредбе, почиње да  примењује најригорозније контроле, мере и санкционисање потенцијалних нарушилаца ваздухопловних прописа, укључујући и подношење кривичних пријава по члану 291 Кривичног закона РС , који се односи на угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја.
 
Текст  Уредбе о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење можете погледати на страници:  Регулатива (под редним бројем 15). 

Назад на остале вести