Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Обавештење о одобрењима која ДЦВ издаје пре подношења плана лета

Уторак, 03.04.2012.
Законом о ваздушном саобраћају (Службени гласник Републике Србије 73/2010 и 57/2011) прописано је да Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издаје одобрења за:
  • летове у међународном јавном авио превозу са Републиком Србијом, изузев кад потврђеним међународним уговором то није потребно;
  • летове страних ваздухоплова који обављају ванредни авио превоз;
  • летове страних диригованих и недиригованих летећих објеката;
  • летове изнад градова, насељених места и индустријских објеката испод висине од 450 метара изнад терена;
  • технички лет ваздухоплова који је престао да буде континуирано пловидбен услед квара, оштећења или из неког другог разлога, а има намеру да лети од аеродрома на коме се затекао до аеродрома на коме ће се обавити радови на његовом одржавању;
  • ваздухопловне манифестације
  • пробне летове;  
  • и за летове који се користе за искакање падобранаца.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, од 01.04.2012. године, не прихвата у разматрање захтеве за издавање одобрења за летење ван ваздушних путева. 


Назад на остале вести