Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Обавештење о одобрењима која ДЦВ издаје пре подношења плана лета

Уторак, 03.04.2012.
Законом о ваздушном саобраћају (Службени гласник Републике Србије 73/2010 и 57/2011) прописано је да Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издаје одобрења за:
  • летове у међународном јавном авио превозу са Републиком Србијом, изузев кад потврђеним међународним уговором то није потребно;
  • летове страних ваздухоплова који обављају ванредни авио превоз;
  • летове страних диригованих и недиригованих летећих објеката;
  • летове изнад градова, насељених места и индустријских објеката испод висине од 450 метара изнад терена;
  • технички лет ваздухоплова који је престао да буде континуирано пловидбен услед квара, оштећења или из неког другог разлога, а има намеру да лети од аеродрома на коме се затекао до аеродрома на коме ће се обавити радови на његовом одржавању;
  • ваздухопловне манифестације
  • пробне летове;  
  • и за летове који се користе за искакање падобранаца.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, од 01.04.2012. године, не прихвата у разматрање захтеве за издавање одобрења за летење ван ваздушних путева. 


Назад на остале вести