Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Упозорење

Петак, 04.05.2012.
Суспендовано 104 сертификата Института за ваздушни саобраћај у Бугарској
 
Ваздухопловна администрација Републике Бугарске суспендовала је 104 сертификата за курсеве за стицање Део-66 дозволе (дозволе ваздухопловних механичара), јер их је наводно „грешком“ издао Институт за ваздушни саобраћај у Софији, који има одобрење Део-147 организације за обуку. Дакле, 104 сертификата неће се моћи користити за стицање дозволе. Ваздухопловна администрација Републике Бугарске ову информацију је одмах проследила Комисији за ваздушни саобраћај ЕУ и Европској агенцији за безбедност ваздушног саобраћаја (ЕАSА) и о томе обавестила сву ваздухопловну јавност у Европи. 
 
С обзиром да Институт за ваздушни саобраћај у Софији има важеће "Уверење о праву на обучавање" број BG.147.0002 издат од стране бугарских ваздухопловних власти, има и ваздухопловних механичара из Србије који похађају или намеравају да ускоро крену на курсеве у поменутом тренинг центру.
 
Желимо да обавестимо сву заинтересовану јавност у Србији да је и раније било проблема са сертификатима које је Институт за ваздушни саобраћај у Софији издавао. Постоји могућност да, уколико буде утврдила неправилности у раду тренинг центра, Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја прогласи неважећим сертификате које тренинг центар у Софији издаje. 
 

Напомињемо да је Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја већ покренула поступак за проверу рада центра јер је Хрватска прошле године поставила питање исправности сертификата које тај центар издаје. 


Назад на остале вести