Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Упозорење

Петак, 04.05.2012.
Суспендовано 104 сертификата Института за ваздушни саобраћај у Бугарској
 
Ваздухопловна администрација Републике Бугарске суспендовала је 104 сертификата за курсеве за стицање Део-66 дозволе (дозволе ваздухопловних механичара), јер их је наводно „грешком“ издао Институт за ваздушни саобраћај у Софији, који има одобрење Део-147 организације за обуку. Дакле, 104 сертификата неће се моћи користити за стицање дозволе. Ваздухопловна администрација Републике Бугарске ову информацију је одмах проследила Комисији за ваздушни саобраћај ЕУ и Европској агенцији за безбедност ваздушног саобраћаја (ЕАSА) и о томе обавестила сву ваздухопловну јавност у Европи. 
 
С обзиром да Институт за ваздушни саобраћај у Софији има важеће "Уверење о праву на обучавање" број BG.147.0002 издат од стране бугарских ваздухопловних власти, има и ваздухопловних механичара из Србије који похађају или намеравају да ускоро крену на курсеве у поменутом тренинг центру.
 
Желимо да обавестимо сву заинтересовану јавност у Србији да је и раније било проблема са сертификатима које је Институт за ваздушни саобраћај у Софији издавао. Постоји могућност да, уколико буде утврдила неправилности у раду тренинг центра, Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја прогласи неважећим сертификате које тренинг центар у Софији издаje. 
 

Напомињемо да је Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја већ покренула поступак за проверу рада центра јер је Хрватска прошле године поставила питање исправности сертификата које тај центар издаје. 


Назад на остале вести