Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

НОВИ ПРОПИСИ

Четвртак, 07.06.2012.
Обавештавамо Вас да су на снази нови прописи које  је усвојио Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије. Прописи су објављени  у „Службеном гласнику РС“, број 54/12 од 29. маја 2012. године.
 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера;
 2. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету;
 3. Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног авио-превоза;
 4. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација;
 5. Правилник о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима;
 6. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству;
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби;
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о успостављању система безбедносних гаранција за рачунарске програме пружалаца услуга у ваздушном саобраћају;
 9. Правилник о преузимању прописа Европске уније о заједничким правилима за управљање протоком ваздушног саобраћаја;
 10. Правилник о дозволама контролора летења и центрима за обуку;
 11. Правилник о утврђивању захтева за размак говорних канала ваздух-земља.
Напомена:
 
Наведени прописи су ступили на снагу осмог дана од дана објављивања ( 6. јуна 2012. године), осим одредбе члана 14. Прилога 3. и одредбе члана 19. Прилога 4. из члана 14. Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби, које се примењују по преузимању Уредбе (ЕУ) бр. 691/2010 у домаће законодавство.
 
Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног авио-превоза примењиваће се од 1. септембра 2012. године. 

Назад на остале вести