Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

НОВИ ПРОПИСИ

Четвртак, 07.06.2012.
Обавештавамо Вас да су на снази нови прописи које  је усвојио Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије. Прописи су објављени  у „Службеном гласнику РС“, број 54/12 од 29. маја 2012. године.
 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера;
 2. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету;
 3. Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног авио-превоза;
 4. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација;
 5. Правилник о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима;
 6. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству;
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби;
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о успостављању система безбедносних гаранција за рачунарске програме пружалаца услуга у ваздушном саобраћају;
 9. Правилник о преузимању прописа Европске уније о заједничким правилима за управљање протоком ваздушног саобраћаја;
 10. Правилник о дозволама контролора летења и центрима за обуку;
 11. Правилник о утврђивању захтева за размак говорних канала ваздух-земља.
Напомена:
 
Наведени прописи су ступили на снагу осмог дана од дана објављивања ( 6. јуна 2012. године), осим одредбе члана 14. Прилога 3. и одредбе члана 19. Прилога 4. из члана 14. Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби, које се примењују по преузимању Уредбе (ЕУ) бр. 691/2010 у домаће законодавство.
 
Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног авио-превоза примењиваће се од 1. септембра 2012. године. 

Назад на остале вести