Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Информација о пилотским дозволама издатим у Директорату

Среда, 26.09.2012.
На трећем састанку EASA-Pan-European Partner Countries - PANEP Workshop, одржаном у Загребу 30. и 31. маја 2012. године, постављено је између осталог и питање статуса пилотских дозвола издатих од стране европских држава које нису чланице Европске уније.
 
Европска комисија је након састанка дала одговоре на постављена питања и објавила их на SYNAPSE (EASA Web Forum), који садрже званично објашњење о статусу пилотских дозвола у периоду преласка са захтева ЈАR-FCL 1,2,3,4 на примену европске регулативе број 1178/2011 и  290/2012.
 
Информација садржи интерпретацију примене наведених европских прописа у односу на статус пилотских дозвола које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.
 
До ступања на снагу Мултилатералног споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја (ЕСАА споразум) на међународном плану, државе чланице ЕУ које су до формалне примене Уредбе (ЕУ) 1178/2011  признавале ЈАR дозволе издате од стране ДЦВ, могу и даље да прихватају такве дозволе до датума њиховог важења, а најкасније до 08. априла 2018. године, под условом да имаоци тих дозвола поседују важеће лекарско уверење, као и да EASA извештаји након стандардизационих инспекција у области FCL и MED, потврђују да ДЦВ одржава стандард у складу са наведеним европским прописом.   
 

Напомињемо и да ће Република Србија, од тренутка примене европског прописа 1178/2011, у областима FCL и MED, бити изједначена са статусом држава које јесу чланице ЕУ. 


Назад на остале вести