Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Информација о пилотским дозволама издатим у Директорату

Среда, 26.09.2012.
На трећем састанку EASA-Pan-European Partner Countries - PANEP Workshop, одржаном у Загребу 30. и 31. маја 2012. године, постављено је између осталог и питање статуса пилотских дозвола издатих од стране европских држава које нису чланице Европске уније.
 
Европска комисија је након састанка дала одговоре на постављена питања и објавила их на SYNAPSE (EASA Web Forum), који садрже званично објашњење о статусу пилотских дозвола у периоду преласка са захтева ЈАR-FCL 1,2,3,4 на примену европске регулативе број 1178/2011 и  290/2012.
 
Информација садржи интерпретацију примене наведених европских прописа у односу на статус пилотских дозвола које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.
 
До ступања на снагу Мултилатералног споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја (ЕСАА споразум) на међународном плану, државе чланице ЕУ које су до формалне примене Уредбе (ЕУ) 1178/2011  признавале ЈАR дозволе издате од стране ДЦВ, могу и даље да прихватају такве дозволе до датума њиховог важења, а најкасније до 08. априла 2018. године, под условом да имаоци тих дозвола поседују важеће лекарско уверење, као и да EASA извештаји након стандардизационих инспекција у области FCL и MED, потврђују да ДЦВ одржава стандард у складу са наведеним европским прописом.   
 

Напомињемо и да ће Република Србија, од тренутка примене европског прописа 1178/2011, у областима FCL и MED, бити изједначена са статусом држава које јесу чланице ЕУ. 


Назад на остале вести