Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Информација о пилотским дозволама издатим у Директорату

Среда, 26.09.2012.
На трећем састанку EASA-Pan-European Partner Countries - PANEP Workshop, одржаном у Загребу 30. и 31. маја 2012. године, постављено је између осталог и питање статуса пилотских дозвола издатих од стране европских држава које нису чланице Европске уније.
 
Европска комисија је након састанка дала одговоре на постављена питања и објавила их на SYNAPSE (EASA Web Forum), који садрже званично објашњење о статусу пилотских дозвола у периоду преласка са захтева ЈАR-FCL 1,2,3,4 на примену европске регулативе број 1178/2011 и  290/2012.
 
Информација садржи интерпретацију примене наведених европских прописа у односу на статус пилотских дозвола које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.
 
До ступања на снагу Мултилатералног споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја (ЕСАА споразум) на међународном плану, државе чланице ЕУ које су до формалне примене Уредбе (ЕУ) 1178/2011  признавале ЈАR дозволе издате од стране ДЦВ, могу и даље да прихватају такве дозволе до датума њиховог важења, а најкасније до 08. априла 2018. године, под условом да имаоци тих дозвола поседују важеће лекарско уверење, као и да EASA извештаји након стандардизационих инспекција у области FCL и MED, потврђују да ДЦВ одржава стандард у складу са наведеним европским прописом.   
 

Напомињемо и да ће Република Србија, од тренутка примене европског прописа 1178/2011, у областима FCL и MED, бити изједначена са статусом држава које јесу чланице ЕУ. 


Назад на остале вести