Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Србија у процесу враћања категорије 1 од стране ФАА

Четвртак, 27.09.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије данас је званично започео процес преомене категоризације Републике Србије  по стандардима Сједињених Америчких Држава – ФАА.
 
Директорат је успоставио комуникацију и успешну сарадњу са ваздухопловним властима  Сједињених Америчких Држава (ФАА) и меморандумом о разумевању званично иницирао поступак провере који треба да спроведу ваздухопловне власти САД, како би Република Србија коначно, после 8 година, прешла у категорију 1.
 
Република Србија, односно Директорат цивилног ваздухопловства као њена ваздухопловна власт примењује ваздухопловне стандарде и процедуре у потпуном складу са америчким ваздухопловним стандардима. Добијањем категорије 1,  све авио компаније регистроване у Србији моћи ће, уколико то желе, да обављају ваздушни саобраћај са САД као и америчке са Србијом.
 
Напомињемо да је Србија овај статус изгубила 2004. године на основу оцена ФАА  због недостатака у регулативи, организацији ваздухопловних власти и тадашње неусклађености српских ваздухопловних стандарда и процедура са америчким.
 
Сада када је процес започет, очекујемо да у наредних неколико месеци представници ФАА дођу у Србију, увере се у спремност нашег  ваздухопловог тржишта и висок ниво сигурности и безбедности који већ годинама унапређујемо, како би Република Србија коначно вратила престижни статус категорије 1 по ваздухопловним стандардима ФАА и успоставила директну везу са америчким континентом. 

Назад на остале вести