Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Србија у процесу враћања категорије 1 од стране ФАА

Четвртак, 27.09.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије данас је званично започео процес преомене категоризације Републике Србије  по стандардима Сједињених Америчких Држава – ФАА.
 
Директорат је успоставио комуникацију и успешну сарадњу са ваздухопловним властима  Сједињених Америчких Држава (ФАА) и меморандумом о разумевању званично иницирао поступак провере који треба да спроведу ваздухопловне власти САД, како би Република Србија коначно, после 8 година, прешла у категорију 1.
 
Република Србија, односно Директорат цивилног ваздухопловства као њена ваздухопловна власт примењује ваздухопловне стандарде и процедуре у потпуном складу са америчким ваздухопловним стандардима. Добијањем категорије 1,  све авио компаније регистроване у Србији моћи ће, уколико то желе, да обављају ваздушни саобраћај са САД као и америчке са Србијом.
 
Напомињемо да је Србија овај статус изгубила 2004. године на основу оцена ФАА  због недостатака у регулативи, организацији ваздухопловних власти и тадашње неусклађености српских ваздухопловних стандарда и процедура са америчким.
 
Сада када је процес започет, очекујемо да у наредних неколико месеци представници ФАА дођу у Србију, увере се у спремност нашег  ваздухопловог тржишта и висок ниво сигурности и безбедности који већ годинама унапређујемо, како би Република Србија коначно вратила престижни статус категорије 1 по ваздухопловним стандардима ФАА и успоставила директну везу са америчким континентом. 

Назад на остале вести