Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Милан Живановић преузео дужност в.д. директора Директората цивилног ваздухопловства РС

Понедељак, 28.01.2013.
Влада Републике Србије је на седници одржаној у четвртак 24. јануара 2013. године за вршиоца дужности директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије именовала Милана Живановића након што је прихватила оставку дотадашњег директора Небојше Старчевића. Влада Републике Србије констатовала је да Милан Живановић испуњава све неопходне критеријуме за постављење на место в.д. директора ДЦВ-а.
 
Примопредаја дужности започета у петак, обављана је и током викенда, када је и новопостављени директор Живановић преузео обавезе и започео обављање редовних дужности челног човека цивилних ваздухопловних власти.
 
Милан Живановић је дипломирао на Саобраћајном факултету у Београду, област - безбедност у саобраћају. 
После дипломирања, започео је каријеру професора-предавача саобраћајне групе предмета.
Од 1987. до 2000. године радио је у Градском саобраћајном предузећу Београд, где је прошао пут од инжењера, директора погона, заменика генералног директора и био на челу тог предузећа у време санкција и бомбардовања земље, у једном од најтежих периода ГСП-а. 
Од 2000. до 2004. године био је помоћник директора Агенције за обнову Београда.
 

Радио је и у Јат ервејзу и био директор Јат кетеринга. После издвајања овог предузећа из Јат ервејза 2005. године, успешно је руководио Јат  кетерингом четири године а предузеће остваривало изванредне резултате у пословању. 


Назад на остале вести