Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Милан Живановић преузео дужност в.д. директора Директората цивилног ваздухопловства РС

Понедељак, 28.01.2013.
Влада Републике Србије је на седници одржаној у четвртак 24. јануара 2013. године за вршиоца дужности директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије именовала Милана Живановића након што је прихватила оставку дотадашњег директора Небојше Старчевића. Влада Републике Србије констатовала је да Милан Живановић испуњава све неопходне критеријуме за постављење на место в.д. директора ДЦВ-а.
 
Примопредаја дужности започета у петак, обављана је и током викенда, када је и новопостављени директор Живановић преузео обавезе и започео обављање редовних дужности челног човека цивилних ваздухопловних власти.
 
Милан Живановић је дипломирао на Саобраћајном факултету у Београду, област - безбедност у саобраћају. 
После дипломирања, започео је каријеру професора-предавача саобраћајне групе предмета.
Од 1987. до 2000. године радио је у Градском саобраћајном предузећу Београд, где је прошао пут од инжењера, директора погона, заменика генералног директора и био на челу тог предузећа у време санкција и бомбардовања земље, у једном од најтежих периода ГСП-а. 
Од 2000. до 2004. године био је помоћник директора Агенције за обнову Београда.
 

Радио је и у Јат ервејзу и био директор Јат кетеринга. После издвајања овог предузећа из Јат ервејза 2005. године, успешно је руководио Јат  кетерингом четири године а предузеће остваривало изванредне резултате у пословању. 


Назад на остале вести