Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Семинар за руководиоце одобрених центара за обуку

Четвртак, 21.03.2013.

У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије у четвртак  21.03.2013. године од 12:00 - 14:00 биће одржан семинар за руководиоце одобрених центара за обуку.

Циљ семинара је упознавање са новом регулативом у области лиценцирања летачког особља, која ступа на снагу у Републици Србији као и у целој Европи 08. априла 2013. године.

Нова регулатива у области лиценцирања летачког особља се односи на Уредбе Европске Комисије бр. 1178/2011 и бр. 290/2012.

Осим детаљног упознавања са новом регулативом, посебна пажња биће посвећена начину имплементације ове регулативе у Републици Србији, њеном утицају на постојеће одобрене центре за обуку као и  на нове обавезе и права одобрених центара за обуку у Републици Србији.

(Нову европску регулативу на енглеском језику можете погледати кликом на  линкове:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:EN:PDF 
i

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:100:0001:0056:en:PDF . ) 


Назад на остале вести