Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Семинар за руководиоце одобрених центара за обуку

Четвртак, 21.03.2013.

У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије у четвртак  21.03.2013. године од 12:00 - 14:00 биће одржан семинар за руководиоце одобрених центара за обуку.

Циљ семинара је упознавање са новом регулативом у области лиценцирања летачког особља, која ступа на снагу у Републици Србији као и у целој Европи 08. априла 2013. године.

Нова регулатива у области лиценцирања летачког особља се односи на Уредбе Европске Комисије бр. 1178/2011 и бр. 290/2012.

Осим детаљног упознавања са новом регулативом, посебна пажња биће посвећена начину имплементације ове регулативе у Републици Србији, њеном утицају на постојеће одобрене центре за обуку као и  на нове обавезе и права одобрених центара за обуку у Републици Србији.

(Нову европску регулативу на енглеском језику можете погледати кликом на  линкове:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:EN:PDF 
i

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:100:0001:0056:en:PDF . ) 


Назад на остале вести