Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Отворен позив за израду нове веб презентације Европске конференције цивилног ваздухопловства

Уторак, 09.04.2013.

Европска конференција цивилног ваздухопловства (European Civil Aviation Conference - ЕСАС) је  08. априла 2013. године огласила  позив за израду нове, модерне веб презентације. Позив је отворен за све заинтересоване фирме из 44 земље чланицe Европске конференције цивилног ваздухопловства.

С обзиром да је Република Србија чланица ове ваздухопловне асоцијације, Европска конференција цивилног ваздухопловства позива и фирме из Србије да се јаве на тендер и укључе у надметање за израду веб презентације ЕКАК-а.

Детаље у вези са тендером можете наћи на сајту ЕКАК-а https://www.ecac-ceac.org/index.php/activities/general_information/en_website_tender и на сајту Међународне организације цивилног ваздухопловства (International Civil Aviation Organization-ICAO) http://www.icao.int/procurement/ 


Назад на остале вести