Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Инспекторски тим ДЦВ на демонстрациоом лету Ербасовог авиона А 319

Среда, 23.10.2013.

Инспекторски тим Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије обавио је данас преглед авиона Ербас (Airbus) А 319 на демонстрационом лету, који је нова српска национална авио- компанија имала на линији Београд - Ниш - Београд.

Циљ демонстрационог лета био је да ваздухопловни стручњаци ДЦВ  провере безбедност и сигурност авиона пре првог лета најављеног за суботу, 26. октобра.

Инспектори Директората проверавали су процедуре које се спроводе у фази припреме лета, прорачун перформанси, процедуре летачког и кабинског особља у току лета, техничку исправност авиона, оперативни приручник и много тога још што чини саставни део провере авиона који се први пут уводи у флоту неке авио- компаније.

Директорат цивилног ваздухопловства припремиће извештај у којем ће изнети своја запажања, оцене и препоруке за што безбедније и сигурније функционисање свих фаза лета Ербасовог авиона А 319.

Демонстрациони лет је уследио после обимног  посла и низа провера које су  ваздухопловни стручњаци  Директората цивилног ваздухопловства обавили  по најсавременијим домаћим  и европским стандардима и процедурама предвиђеним  у ситуацијама када авио- компанија уводи нови тип авиона у своју флоту.

 


Назад на остале вести