Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

EASA тим веома задовољан радом ДЦВ у области ATM/ANS

Петак, 22.11.2013.

Инспекцијски тим Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety Agency – ЕАSA) боравио је од 20. до 22. новемра 2013. године у Директорату цивилног ваздухопловства и проверавао достигнут степен стандардизације у области АТМ/АNS.  Том приликом констатован je висок ниво усаглашености са прописима Европске уније, а Директорату је одато признање за рад и сарадњу са пружаоцем услуга у ваздушној пловидби. 


Назад на остале вести