Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

EASA тим веома задовољан радом ДЦВ у области ATM/ANS

Петак, 22.11.2013.

Инспекцијски тим Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety Agency – ЕАSA) боравио је од 20. до 22. новемра 2013. године у Директорату цивилног ваздухопловства и проверавао достигнут степен стандардизације у области АТМ/АNS.  Том приликом констатован je висок ниво усаглашености са прописима Европске уније, а Директорату је одато признање за рад и сарадњу са пружаоцем услуга у ваздушној пловидби. 


Назад на остале вести