Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године. ONE STOP SECURITY  у Србији. Од јануара 2020. године систем обезбеђивања у ваздухопловству у нашој земљи исти као у земљама Европске уније Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Краљевина Србија пре сто једне године донела међу првима у свету правни акт о ваздушном саобраћају

Четвртак, 20.02.2014.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије с поносом истиче и подсећа да се у  петак 21. фебруара навршава сто једна година од доношења првог правног акта у Србији који је регулисао област ваздухопловства.
 
Ваздухоплови тежи од ваздуха су привукли пажњу правника још средином 19. века, али како се летелица са мотором појавила тек 1903. године, први правни извори потичу из прве деценије прошлог века, која је за нас јако битна.
 
Тада је, на предлог нашег министра унутрашњих дела Стојана М. Протића и нашег министра војног - ђенерала Милана Божановића ради штићења интереса државних у погледу спречавања ухођења, царинских права, народног здравља и народне одбране, као и безбедности грађана, по милости божијој и вољи народној, Петар I Карађорђевић и краљ Србије прописао "Уредбу о саобраћају справама, које се крећу по ваздуху" (Службени дневник Краљевине Србије бр. 41 од 21.02.1913. године) 18. фебруара (по старом календару) 1913. године. 
Краљевина Србија овом уредбом нашла се уз најбогатије и најмоћније земље тадашњег света. Немачка ће своју "Уредбу о ваздухопловству", донети 10. августа 1910. године. Потом су следиле Уредбе у Пруској (22.10.1910. године); у Енглеској 2.6.1911. године); у Француској (22.11.1911. године); у Аустро-Угарској (20.12.1912. године). Своју прву Уредбу о ваздухопловству ће Србија донети пре многих развијенијих држава, од којих поменимо САД - које су донеле "Уредбу о ваздухопловству" 13.5.1913. године и Италију - 22.09.1913. године. Многе земље ће је донети тек много година касније.
 

Објављивање ове Уредбе је Краљевину Србију уврстило у напредне земље, које су међу првима,  правним актом регулисале ваздушни саобраћај у својој земљи и на тај начин удариле темељ развоја цивилног ваздухопловства у целом свету. 


Назад на остале вести