Сертификација инструктора у области обезбеђивања обавиће се почев од 03. јуна 2021.године, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  Нови термин априлског испитног рока биће спроведен у периоду од 23. априла до 29. априла 2021. године (не рачунајући дане викенда) Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  Термини редовне сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству су одложени и одржаће се у периоду од 20.04. - 22.04.2021. године  Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења   
  • Oдобравање летова: flight-permissions@cad.gov.rs
  • Aлокација ваздушног простора: amc@smatsa.rs
  • Oдобравање снимања из ваздуха: gt.ckkt@vs.rs  - tel: +381 11 2064-552, fax: +381 11 2064-558
  • Информације о примени прописа за оператере беспилотних ваздухоплова drones@cad.gov.rs