Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 
Име и презиме Број сертификата E-mail Врста Важи до Права
Име и презиме Број сертификата E-mail Врста Важи до Права
Скраћенице
FE(A) Испитивач у лету – Авион ATPL(A) Дозвола транспортног пилота – Авион
FE(H) Испитивач у лету – Хеликоптер PPL(A) Дозвола приватног пилота – Авион
CRE(A) Испитивач на класи – Авион CPL(A) Дозвола професионалног пилота – Авион
IRE(A) Испитивач за инструментално летење – Авион IR(A) Инструментално овлашћење – Авион
FIE(A) Испитивач инструктора летења – Авион ATPL(H) Дозвола транспортног пилота – Хеликоптер
TRE(A) Испитивач на типу – Авион PPL(H) Дозвола приватног пилота – Хеликоптер
SFE(A) Испитивач на уређају за симулирано летење – Авион CPL(H) Дозвола професионалног пилота – Хеликоптер
TRE(H) Испитивач на типу – Хеликоптер IR(H) Инструментално овлашћење – Хеликоптер
IRE(H) Испитивач за инструментално летење – Хеликоптер LST Практични испит за стицање дозволе
FIE(H) Испитивач инструктора летења – Хеликоптер LPC Провере стручности
SFE(H) Испитивач на уређају за симулирано летење – Хеликоптер AoC Процена оспособљености
SPL Дозвола пилота једрилице LAPL(S) Дозвола пилота лаких ваздухоплова (једрилица)
E Испитивач FE(S) Испитивач за стицање дозвола, овлашћења и ауторизација једрилице
FIE(S) Овлашћење инструктора једриличарства TMG Овлашћење за летење на моторној једрилици
Pg Параглајдер PgPL Дозвола пилота параглајдера
E(Pg) Испитивач за стицање дозвола и овлашћења пилота параглајдера I(Pg) Овлашћење инструктора параглајдинга
TPg Tандем параглајдер PPg Mоторни параглајдер
P Падобран E(P) Испитивач за стицање дозвола, овлашћења и ауторизација падобранаца
I(P) Овлашћење инструктора падобранства R Пакер падобрана
ДЦВ
CAD
Директорат Цивилног Ваздухопловства Републике Србије