Сертификација инструктора у области обезбеђивања обавиће се почев од 03. јуна 2021.године, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  Нови термин априлског испитног рока биће спроведен у периоду од 23. априла до 29. априла 2021. године (не рачунајући дане викенда) Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  Термини редовне сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству су одложени и одржаће се у периоду од 20.04. - 22.04.2021. године  Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења   

 1. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ- N 101 (DTO) - Изјава о оспособљености декларисане организације за обуку (DTO)
 2. Евиденција Декларисаних организација за обуку (DTO)

(А) Декларисана организација за обуку (DTO) је овлашћена да спроводи следеће обуке, под условом да је поднела изјаву у складу са DTO.GEN.115:

    1. за авионе: 

 • Теоријску обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (авион) - LAPL(A) и дозволу приватног пилота авиона (PPL(A));
 • Практичну обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (авион) - LAPL(A) и дозволу приватног пилота авиона (PPL(A));
 • Обуку за стицање овлашћења за летење на класи једномоторних клипних авиона (копно) - SEP(land), једномоторних клипних авиона (вода) - SEP(sea) и моторних једрилица - TMG;
 • Обуку за стицање додатних овлашћења: ноћно летење, акробатско летење, летење у планинским пределима, вуча једрилица и транспарената; 

    2. за хеликоптере:

 • Теоријску обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (хеликоптер) - LAPL(H) и дозволу приватног пилота хеликоптера (PPL(H)); 
 • Практичну обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (хеликоптер) - LAPL(H) и дозволу приватног пилота хеликоптера (PPL(H)); 
 • Обуку за стицање овлашћења за летење на типу једномоторног хеликоптера са максимално сертификованих пет седишта; 
 • Обуку за стицање овлашћења за ноћно летење; 

    3. за једрилице:

 • Теоријску обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (једрилица) - LAPL(S) и дозволу пилота једрилице (SPL); 
 • Практичну обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (једрилица) - LAPL(S) и дозволу пилота једрилице (SPL); 
 • Обуку за проширење права на моторне једрилице - TMG у складу са FCL.135.S; 
 • Обуку за додатне методе полетања у складу са FCL.130.S; 
 • Обуку за стицање додатних овлашћења: акробатско летење, вуча једрилица и летење једрилицом у облацима; 
 • Обуку за стицање сертификата инструктора летења једрилицом (FI(S)); 
 • Обуку освежења знања за инструктора летења једрилицом (FI(S)); 

    4. за балоне:

 • Теоријску обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (балон) - LAPL(В) и дозволу пилота балона (ВPL);
 • Практичну обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (балон) - LAPL(В) и дозволу пилота балона (ВPL);
 • Обуку за проширење права на другу класу балона у складу са FCL.135.B;
 • Обуку за проширење права на другу класу или групу балона у складу са FCL.225.B;
 • Обуку за проширење права на везане летове у складу са FCL.130.B;
 • Обуку за стицање овлашћења за ноћно летење;
 • Обуку за стицање сертификата инструктора летења балоном (FI(B));
 • Обуку освежења знања за инструктора летења балоном (FI(B)); 

(Б) Декларисана организација за обуку (DTO) је такође овлашћена да спроводи обуку за испитиваче из FCL.1015(a) и FCL.1025(б)2) Анекса I (Part-FCL) за испитиваче у лету (једрилица) - FE(S), испитиваче инструктора летења (једрилица) - FIE(S), испитиваче у лету (балон) - FE(B) и испитиваче инструктора летења (балон) - FIE(B), под условом да је поднела изјаву у складу са DTO.GEN.115 и да је надлежни орган одобрио програм обуке у складу са DTO.GEN.230(ц).