Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   

План јавних набавки за 2020. годину 

Измена плана јавних набавки за 2020. годину 

Јавнa набавкa мале вредности услуге - 7/2020 - Осигурање зграде, колективно осигурање запослених, путно осигурање, осигурање службених возила и полиса осигурања од одговорности према трећим лицима
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
Јавнa набавкa добра - 6/2020 - Тонери
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
Јавнa набавкa мале вредности добра - 3/2020 - Електрична енергија
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 5/2020 - Обука ЕТОПС
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 4/2020 - Специјалистичке обуке за инспекторе
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Обавештење о продужењу рока
 4. Одлука о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 1/2020 - Одржавање и унапређење софтвера за пријављивање и обраду догађаја у цивилном ваздухопловству
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора