Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.02.2018 20:31:21

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Вести са сајта