Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   

 

Оперативна обавештења за 2017. годину

 1. OAM 01/2017 - Валидација Part - FCL дозвола 
 2. OAM 02/2017 - CAMO - ATO;

 

Оперативна обавештења за 2018. годину

 1. OAM 01/2018 - Семинар за испитиваче;
 2. OAM 02/2018 - Обнова овлашћења на типу и класи;
 3. OAM 03/2018 - Најава почетка обуке у АТО;
 4. OAM 04/2018 - Безбедно коришћење ваздушног  простора;
 5. OAM 05/2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља;

 

Оперативна обавештења за 2020. годину

 1. ОАМ 07/2020 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера;
 2. ОАМ 08/2020 - Измена процедура за подношење захтева, пријава и рекламација;
 3. ОАМ 10/2020- Продужење временских рокова 
 4. ОАМ 07/2020 Ревизија 01 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера 
 5. ОАМ 11/2020 - Распоред полагања теоријских испита 
 6. ОАМ 11/2020 Ревизија 01 - Распоред полагања теоријских испита;
 7. ОАМ 07/2020 Ревизија 02 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља 
 8. ОАМ 11/2020 Ревизија 02 - Распоред полагања теоријских испита
 9. ОАМ 12/2020 - Продужавање рока за имплементацију PBN регулативе 
 10. OAM 11/2020 Ревизија 03 - Распоред полагања теоријских испита
 11. OAM 13/2020 - Пријава за полагање практичног испита за CPL(A)
 12. ОАМ 07/2020 Ревизија 03 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, и сертификата летачког особља