Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 19.01.2018 08:48:23

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

  Оперативна обавештења за 2017. годину

  1. OAM 1/2017
  2. OAM 2/2017