Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.06.2018 17:15:56

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Оперативна обавештења за 2018. годину

  1. ОАМ 1/2018
  2. ОАМ 2/2018
  3. ОАМ 3/2018
  4. ОАМ 4/2018

Оперативна обавештења за 2017. годину

  1. OAM 1/2017
  2. OAM 2/2017