Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   

План јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка 37/2017 - Путничка возила
 
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Питања и одговори - 2
  5. Питања и одговори - 3
  6. Питања и одговори - 4
  7. Измена Конкурсне документације
  8. Конкурсна документација-пречишћен текст
  9. Измена Конкурсне документације
  10. Конкурсна документација-пречишћен текст2
  11. Обавештење о продужењу рока
  12. Одлука о додели уговора
  13. Обавештење о закљученом уговору-партија 1
  14. Обавештење о закљученом уговору-партија 2
  15. Обавештење о обустави поступка-партија 3
Јавна набавка мале вредности 40/2017 - Персонални рачунари
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Одлука о додели уговора
  5. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 39/2017 - Одржавање и унапређење апликације база догађаја
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о обустави поступка
  4. Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности 38/2017 - Организовање лекарских прегледа
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Питања и одговори - 2
  5. Измена Конкурсне документације
  6. Конкурсна документација пречишћен текст
  7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  8. Одлука о додели уговора
  9. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 32/2017 - ГИС софтвер
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Oдлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 35/2017 - Обука за стицање TR на авиону C560XL/XLS
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Измена Конкурсне документације
  4. Конкурсна документација-пречишћен текст
  5. Обавештење о продужењу рока
  6. Одлука о додели уговора
  7. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 36/2017 - Обука за стицање сертификата инструктора летења на авиону (FI(A))
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 29/2017 - Обука за стицање TR на авиону Falcon 2000
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о обустави поступка
  4. Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка 28/2017 - Редовни авио-превоз и хотелски смештај
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Измена Конкурсне документације
  5. Конкурсна документација пречишћен текст
  6. Одлука о додели уговора
  7. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 31/2017 - Обука за обнову овлашћења за летење на типу хеликоптера SA 341/342
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о обустави поступка
  4. Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности 30/2017 - Обука за стицање сертификата инструктора летења на авиону (FI(A))
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о обустави поступка
  4. Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности 27/2017 - Набавка и уградња мулти сплит система за 19 канцеларија по пројекту
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 26/2017 - Одржавање налета, ОРС и продужење TR С500/550/560
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности 25/2017 - Мултимедијална опрема и опрема пратећег садржаја за мултифункционалну салу

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 24/2017 - Допуна софтверског програма OTS за обуку особља прегледа обезбеђивања на аеродрому - набавка додатних радних станица и унапређење постојећег система за преглед Cabin baggage, Hold baggage и Cargo
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 23/2017 - Уређај за смештање резервне копије података
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Измена конкурсне документације
  4. Одлука о додели уговора
  5. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка 21/2017 - Одржавање постојећих софтвера за финансије и рачуноводство
  1. Обавештење о покретању поступка
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 22/2017 - Набавка и уградња радијатора за цео објека
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  5. Одлука о додели уговора
  6. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности 20/2017 - Изнајмљивање паркинг простора

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности 19/2017 - Cisco Layer 3 и Layer 2 уређаји

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности 18/2017 - Специјалистичке обуке у цивилном ваздухопловству

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Измена Конкурсне документације
  4. Конкурсна документација-пречишћен текст
  5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  6. Одлука о додели уговора
  7. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 17/2017 - Набавка и уградња лед расвете у делу објекта
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Одлука о додели уговора
  5. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка 16/2017 - Адаптација ресторанског простора и пратећих просторија у мулти-функционални простор по пројекту
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Прилог уз конкурсну документацију
  4. Одлука о додели уговора
  5. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 15/2017 - Системска подршка и одржавање целокупног серверског и диск storage система
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Измена Конкурсне документације
  5. Конкурсна документација-пречишћен текст
  6. Одлука о додели уговора
  7. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 14/2017 - Осигурање зграде, колективно осигурање запослених, путно осигурање и осигурање службених возила
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка 13/2017 - Редовни авио-превоз и хотелски смештај
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Питања и одговори - 2
  5. Измена Конкурсне документације
  6. Конкурсна документација-пречишћен текст
  7. Питања и одговори - 3
  8. Питања и одговори - 4
  9. Питања и одговори - 5
  10. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  11. Одлука о додели уговора
  12. Обавештење о закљученом уговору, партија 1
  13. Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Јавна набавка мале вредности 12/2017 - Сервис аутомобила
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Одлука о додели уговора
  5. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 11/2017 - Набавка нафтних деривата
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Измена Конкурсне документације
  4. Конкурсна документација-пречишћен текст
  5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  6. Одлука о додели уговора
  7. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 10/2017 - Набавка и уградња ПП опреме за систем салу са ПП централом
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Прилог 1 уз конкурсну документацију
  4. Прилог 2 уз конкурсну документацију
  5. Питања и одговори - 1
  6. Измена Конкурсне документације
  7. Конкурсна документација-пречишћен текст
  8. Одлука о додели уговора
  9. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка 9/2017 - Систем обједињених комуникација
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Питања и одговори - 2
  5. Измена Конкурсне документације
  6. Конкурсна документација-пречишћен текст
  7. Одлука о додели уговора
  8. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка 4/2017 - Систем за заштиту апликативних сервера и база података и успостављање система заштите при интеграцијама са екстерним системима
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Измена Конкурсне документације
  4. Конкурсна документација-пречишћен текст
  5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  6. Одлука о додели уговора
  7. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 8/2017 - Термотехничка инсталација-вентилација подрумских просторија
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 7/2017 - Електрична енергија
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 6/2017 - Физичко-техничко обезбеђење и против-пожарна заштита у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Питања и одговори - 2
  5. Питања и одговори - 3
  6. Измена Конкурсне документације
  7. Конкурсна документација-пречишћен текст
  8. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  9. Питања и одговори - 4
  10. Питања и одговори - 5
  11. Питања и одговори - 6
  12. Измена Конкурсне документације број 2
  13. Конкурсна доклументација-пречишћен текст број 2
  14. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2
  15. Одлука о додели уговора
  16. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 5/2017 - Тонери
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 3/2017 - Oracle лиценце
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности 2/2017 - чишћење радног простора
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питања и одговори - 1
  4. Питања и одговори - 2
  5. Измена конкурсне документације
  6. Конкурсна документација-пречишћен текст
  7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  8. Одлука о додели уговора
  9. Обавештење о закљученом уговору
 
Јавна набавка мале вредности 1/2017 - канцеларијски материјал
  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору