Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 29.06.2017 16:19:51

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 

Инструкције за плаћање

 

Obrasci zahteva vezani za REGISTAR

 
Obrasci zahteva vezani za PLOVIDBENOST
 
 
Obrasci dopunskih zahteva za VAZDUHOPLOVE
 
 
Obrazac zahteva za odoberenje PROBNOG LETA
 
 
Obrasci zahteva vezani za odobrenje VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA