Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   

Регистар ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U001

Захтев за резервацију регистарске ознаке

DCV-AIR-OB-U002

Захтев за упис ваздухоплова у Регистар или Евиденцију ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U003

Захтев за упис беспилотних ваздухоплова у Евиденцију ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U004

Захтев за брисање ваздухоплова из Регистра или Евиденције ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U005

Захтев за промену података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U006

Захтев за издавање Извода из Регистра ваздухоплова или Евиденције ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U038

Захтев за издавање претходне сагласности ради уписа страног физичког или правног лица у власничко-кориснички лист Регистра ваздухоплова

 

Пловидбеност

DCV-AIR-OB-U007

Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова (осим балона)

DCV-AIR-OB-U008

Захтев за проверу пловидбености балона

DCV-AIR-OB-U017

Обавештење о издавању или продужењу Потврде о провери пловидбености

DCV-AIR-OB-U018

Захтев за издавање потврде о пловидбености ваздухоплова за извоз

DCV-AIR-OB-U019

Захтев за издавање потврде о провери пловидбености ваздухоплова на основу препоруке

  

АОЦ - додатни захтев за пловидбеност

DCV-AIR-OB-U039

Листа провере усклађености са делом 26

 

Потврда о буци

DCV-AIR-OB-U010

Захтев за издавање Потврде о буци

 

Програм одржавања ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U011

Захтев за одобрење Програма одржавања ваздухоплова

 

Kод за предајник за одређивање места несреће

DCV-AIR-OB-U012

Захтев за одређивање кода за предајник за одређивање места несреће

 

Kод за транспондер секундарног надзорног радара

DCV-AIR-OB-U013

Захтев за одређивање кода за транспондер секундарног надзорног радара

 

Систем техничке књиге ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U015

Захтев за одобрење система техничке књиге ваздухоплова

 

Летачки приручник

DCV-AIR-OB-U016

Захтев за прихватање летачког приручника

 

Измене и  поправке

DCV-AIR-OB-U037

Захтев за прихватање или одобрење измене или поправке

 

Дозвола за лет

Образац 18Б

Одобрење услова лета

Образац 21

Захтев за издавање Дозволе за лет

 

Организације

Образац 2

Захтев за одобрење организације

Образац 4

Захтев за прихватање одговорног руководећег особља

DCV-AIR-OB-U035

Захтев за одобрење организације за производњу

DCV-AIR-OB-U036

Захтев за одобрење организације за пројектовање